Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHWA-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
Jednostka: Katedra Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 16.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość patofizjologii, patomorfologii, objawów, leczenia i rokowana chorób wewnętrznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 80 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

81 godzin, co odpowiada 3 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 280 godzin

- konsultacje: 50 godziny

- Czytanie literatury naukowej: 75godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 0,5 = 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 405,5 godzin, co odpowiada

16 punktowi ECTS

3. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 280 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

280 godzin, co odpowiada 11 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W07 zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań)

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

K_U03 przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

K_U12 przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

K_U14 dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Współpracuje z zespołem klinicznym w procesie leczenia pacjenta. Jest empatyczny dla pacjenta

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Synteza i utrwalenie zdobytej wiedzy w czasie studiów w dziedzinie Choroby wewnętrzne.

Pełny opis:

Student pracując z nadzorującym lekarzem jest wprowadzany do praktyczne wykonywanie zawodu lekarza. Bierze czynny udział w badaniu pacjenta, stawianiu diagnozy , planowaniu i realizacji leczenia oraz jego ewentualnych modyfikacji.

Literatura:

Szczeklik A: Choroby wewnętrzne 2018

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i referowanie przypadków klinicznych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Jacek Gocki, Małgorzata Graczyk, Joanna Kołodziejczyk-Pyrzyk, Andrzej Kuźmiński, Kinga Lis, Krzysztof Pałgan, Michał Przybyszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Ewa Alska, Zbigniew Bartuzi, Ewa Gawrońska-Ukleja, Andrzej Kuźmiński, Kinga Lis, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Krzysztof Pałgan, Natalia Ukleja-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Ewa Alska, Agata Bronisz, Ewa Gawrońska-Ukleja, Marcin Gierach, Roman Junik, Anna Kamińska, Andrzej Kuźmiński, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Krzysztof Pałgan, Emilia Rawicka, Katarzyna Reślińska, Małgorzata Szafrańska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Adam Wawrzeńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Ewa Alska, Andrzej Kuźmiński, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Krzysztof Pałgan, Emilia Rawicka, Adam Wawrzeńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bartuzi
Prowadzący grup: Ewa Alska, Zbigniew Bartuzi, Andrzej Kuźmiński, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Krzysztof Pałgan, Tomasz Rosada, Adam Wawrzeńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.