Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM11ANAANA-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 7.20
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym w zakresie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w wykładach: 40 godzin

2. udział w ćwiczeniach: 80 godzin

3. przygotowanie do ćwiczeń: 49 godzin

5. czytanie wskazanej literatury: 44 godzin

6. konsultacje z nauczycielem akademickim: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 216 godzin, co odpowiada 7,2 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim – AK_W01

W2: zna budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym (kończyna górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa)

– AK_W02

W3: opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami – AK_W03

W4: zna mikroarchitekturę wybranych struktur anatomicznych i narządów – AK_W05

W5: zna etapy rozwoju wybranych układów i narządów – AK_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania przedmiotowego – AK_U03

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami anatomicznymi na podstawie znajomości anatomii topograficznej i przyżyciowych badań diagnostycznych, w szczególności z zakresu radiologii (zdjęcia przeglądowe, badania z użyciem środków kontrastowych, tomografia komputerowa oraz magnetyczny rezonans jądrowy) – AK_U04

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym – AK_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się K_K01

K2: okazuje szacunek wobec ciał donatorów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym K_K05

K2: posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się – K_K08

Metody dydaktyczne:

systemowe nauczanie anatomii z wykorzystaniem preparatów formalinowanych, modeli anatomicznych, filmów preparacyjnych, plansz i slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Przedmiot „Anatomia topograficzna” realizowany w trakcie pierwszego roku studiów ma za zadanie przekazanie Studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności ciała ludzkiego. Stanowi to podstawę do dalszej nauki innych przedmiotów ogólnych oraz przedmiotów klinicznych. Wiadomości przyswojone przez Studentów będą niezbędne m. in. do interpretacji i oceny różnic między prawidłowymi i patologicznymi obrazami makroskopowymi. Przedmiot jest podzielony na osiem (preparatów): kończyna górna, klatka piersiowa, brzuch i miednica, kończyna dolna, czaszka, głowa, szyja i narządy zmysłów, mózgowie i drogi nerwowe, anatomia topograficzna.

Pełny opis:

Wykłady semestr I:

1) Połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej.

2) Połączenia kończyny górnej i dolnej.

3) Podział układu nerwowego. Budowa nerwu rdzeniowego.

4) Splot ramienny.

5) Mięśnie kończyny górnej.

6) Serce. Krążenie płodowe i osobnicze.

7) Autonomiczny układ nerwowy.

8) Układ chłonny.

9) Otrzewna. Układ pokarmowy.

10) Żyły brzucha i miednicy. Zespolenia porto-kawalne i kawo-kawalne.

11) Układ autonomiczny brzucha i miednicy.

12) Kanał miednicy.

13) Układ moczowo-płciowy.

14) Splot lędźwiowo-krzyżowy.

15) Topografia kończyny dolnej.

Ćwiczenia I semestr:

1) Osie i płaszczyzny ciała. Budowa ogólna kości. Rodzaje połączeń kości. Podział szkieletu.

2) Kości, stawy i więzadła kończyny górnej. Anatomia rentgenowska kończyny górnej.

3) Okolice kończyny górnej. Mięśnie i powięzie kończyny górnej. Narządy pomocnicze mięśni. Przestwory powięziowe kończyny górnej. Pochewki ścięgien ręki.

4) Budowa nerwu rdzeniowego. Splot ramienny. Objawy, uszkodzenia nerwów kończyny górnej.

5) Tętnice, żyły, naczynia limfatyczne i węzły chłonne kończyny górnej. Miejsca badania tętna.

6) Topografia kończyny górnej: dół pachowy, jama pachowa, bruzda i trójkąt naramienno-piersiowy, bruzdy mięśnia dwugłowego ramienia, kanał nerwu promieniowego, dół łokciowy, kanał łokciowy, kanał nadgarstka, dołek promieniowy

7) Colloquium z kończyny górnej

8) Budowa kręgów. Kręgosłup jako całość. Żebra i mostek. Klatka piersiowa kostna. Połączenia kręgosłupa, żeber i mostka. Mechanika kręgosłupa i klatki piersiowej.

9) Linie, okolice i punkty kostno-mięśniowe klatki piersiowej i grzbietu. Mięśnie i powięzie klatki piersiowej i grzbietu. Przepona brzuszna. Gruczoł sutkowy.

10) Nerwy międzyżebrowe. Gałęzie krótkie splotu ramiennego, gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych. Nerw przeponowy. Część piersiowa nerwu błędnego. Część piersiowa pnia współczulnego. Splot sercowy.

11) Serce i osierdzie. Stłumienie względne i bezwzględne serca. Skeletotopia zastawek serca i miejsca ich osłuchiwania. Tony serca. Aorta wstępująca, łuk aorty, aorta piersiowa. Pień płucny, tętnice płucne. Tętnica piersiowa wewnętrzna. Żyły płucne. Żyła główna górna.

12) Tchawica i oskrzela główne. Drzewo oskrzelowo-płucne. Płuca i opłucna. Rzuty płuc i opłucnej na ścianę klatki piersiowej. Mechanika oddychania. Grasica. Przełyk. Przewód piersiowy i przewód chłonny prawy. Żyły nieparzyste. Podział i topografia śródpiersia. Topografia grzbietu: trójkąt międzypłatowy, przestrzeń ścięgnista lędźwi, trójkąt lędźwiowy (Petit), trójkąt osłuchiwania.

13) Colloquium z klatki piersiowej

14) Okolice jamy brzusznej. Mięśnie i powięzie brzucha. Kanał pachwinowy. Pochewka mięśnia prostego brzucha. Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha. Nerwy międzyżebrowe dolne. Splot lędźwiowy. Rozwój otrzewnej.

15) Część brzuszna przełyku, żołądek, dwunastnica. Wątroba i drogi żółciowe. Trzustka. Śledziona. Pień trzewny.

16) Jelito czcze i kręte. Jelito grube. Tętnica krezkowa górna i dolna. Żyła wrotna.

17) Aorta brzuszna. Żyła główna dolna. Węzły chłonne i naczynia limfatyczne jamy brzusznej. Część brzuszna pnia współczulnego. Splot trzewny i międzykrezkowy. Topografia przestrzeni zaotrzewnowej.

18) Okolice krocza. Przepona miednicy i przepona moczowo-płciowa. Tętnica biodrowa wewnętrzna. Splot podbrzuszny dolny. Nerw sromowy. Nerwy trzewne miedniczne. Łącznotkankowa płyta naczyniowo-nerwowa. Podział kanału miednicy. Przestrzenie łącznotkankowe miednicy. Dół kulszowo-odbytniczy, zachyłek łonowy, kanał sromowy, przestrzeń powierzchowna i głęboka krocza, otwory kulszowe: większy i mniejszy.

19) Układ moczowy.

20) Narządy płciowe żeńskie

21) Narządy płciowe męskie

22) Colloquium z brzucha i miednicy

23) Kości, stawy i więzadła kończyny dolnej. Płaszczyzny i wymiary miednicy. Anatomia rentgenowska kończyny dolnej.

24) Okolice kończyny dolnej. Mięśnie i powięzie kończyny dolnej. Przestwory powięziowe kończyny dolnej. Pochewki ścięgien stopy.

25) Splot lędźwiowo-krzyżowy. Objawy uszkodzenia nerwów kończyny dolnej.

26) Tętnice, żyły, węzły chłonne i naczynia limfatyczne kończyny dolnej.

27) Topografia kończyny dolnej: rozstęp naczyń i mięśni, kanał zasłonowy, otwór kulszowy większy i mniejszy, kanał udowy, kanał przywodzicieli, trójkąt udowy, dół podkolanowy, kanał kostki przyśrodkowej.

28) Colloquium z kończyny dolnej.

29) Zaliczenie semestru.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka t. 1- 5; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

2) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

Literatura uzupełniająca:

1) Moore Keith L. and Dalley Arthur F. – Anatomia kliniczna t. 1-2; wyd. MedPharm, Wrocław 2015, wyd. 1

2) Łasiński W. Anatomia głowy dla stomatologów, PZWL, Warszawa 1993, wyd. VI.

Atlasy anatomiczne:

1) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2001, wyd. II.

2) Schunke M., Schulte E., Schumacher H. Prometeusz Atlas Anatomii Człowieka t. I-III, wyd. MedPharm Polska, Wrocław 2008, wyd. I.

3) Ackland’s Atlas of Human Anatomy – bezpłatny dostęp elektroniczny dla studentów CM przez stronę Biblioteki Medycznej

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: AK_W01, AK_W02, AK_W03, AK_W05, AK_W06, AK_U03, AK_U04, AK_U05

Egzamin: AK_W01, AK_W02, AK_W03, AK_W05, AK_W06, AK_U03, AK_U04, AK_U05

Przedłużona obserwacja: AK_U04, K_K01, K_K08 (kryterium oceny pow. 50%)

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu Anatomia nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Artur Arutjunjan, Mateusz Badura, Mariusz Baumgart, Marcin Daroszewski, Piotr Flisiński, Magdalena Grzonkowska, Agata Motyka, Monika Paruszewska-Achtel, Andrzej Pastwa, Michał Sabramowicz, Michał Szpinda, Anna Wiczołek-Pastwa, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Mariusz Baumgart, Piotr Flisiński, Magdalena Grzonkowska, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Agata Motyka, Mateusz Pomykała, Michał Sabramowicz, Michał Szpinda, Anna Wiczołek-Pastwa, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.