Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1. Moduł: Wstęp do nauczania medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM11WNM-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1. Moduł: Wstęp do nauczania medycyny
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studentki/studenta zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna


Efekty uczenia się - wiedza:

Opis efektów uczenia się jest zawarty w treściach programowych sylabusów dla przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna


Efekty uczenia się - umiejętności:

Opis efektów uczenia się jest zawarty w treściach programowych sylabusów dla przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Opis efektów uczenia się jest zawarty w treściach programowych sylabusów dla przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna


Skrócony opis:

Skrócony opisy przedmiotu: zgodnie z informacją zwartą w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Pełny opis:

Pełny opisy przedmiotu: zgodnie z informacją zwartą w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Literatura:

Literatura zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

W ramach zaliczenia modułu:

Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów tworzących moduł, biorąc pod uwagę walidację podsumowującą:

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Soczywko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Skrócony opisy przedmiotu: zgodnie z informacją zwartą w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Pełny opis:

Pełny opisy przedmiotu: zgodnie z informacją zwartą w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Literatura:

Literatura zgodnie z opisem w sylabusach przedmiotów:

• Bezpieczeństwo pracy i higiena pracy oraz ergonomia

• Zasady współpracy z biblioteką medyczną

• Źródła wiedzy w medycynie

• Pierwsza pomoc medyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Soczywko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.