Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.2. Zasady współpracy z biblioteką medyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM11WNMZWB-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1.2. Zasady współpracy z biblioteką medyczną
Jednostka: Biblioteka Medyczna
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/BM/
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji opisywanego przedmiotu niezbędna jest znajomość ogólnych zasad korzystania z biblioteki oraz umiejętność wyszukiwania dokumentów w katalogu komputerowym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane na platformie zdalnego nauczania moodle UMK:

 udział w wykładach - 2 godziny

 konsultacje - 1 godzina

 udział w teście – 0,25 minut

Nakład pracy związany z zajęciami realizowanymi na platformie zdalnego nauczania moodle UMK wynosi 3,25 godziny, co odpowiada 0 punktom ECTS.

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 2 godziny

- przygotowanie do testu i test (w tym czytanie wskazanej literatury): 2 + 0,25= 2,25 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 4,25 godziny, co odpowiada 0 punktom ECTS.

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do testu 2 + 0,25=2,25 godziny (0 punktów ECTS)

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- nie dotyczy

6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: poznaje oraz pogłębia swoją wiedzę w zakresie medycyny nowożytnej, śledzi jej najważniejsze odkrycia opierając się na literaturze znajdującej się w Bibliotece Medycznej (D K_W18)

W2: zapoznaje się medycyną opartą na faktach w oparciu o materiał zgromadzony w zasobach cyfrowych (D K_W20)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z baz danych i wyszukać odpowiednią informację za pomocą dostępnych narzędzi (B K_U11)

U2: podnosi systematycznie swoje kwalifikacje wykorzystując literaturę drukowaną oraz dostępną elektronicznie (D K_U15)

U2: potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać piśmiennictwo medyczne (D K_U17)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadomy konieczności stałego dokształcania się (K_K01; K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- tekst programowy

Metody dydaktyczne podające:

- tekst programowany

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania Biblioteki Medycznej, jej zbiorami, bazami oraz przedstawienie praktycznych sposobów korzystania ze źródeł.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zasady współpracy z Biblioteką Medyczną mają za zadanie zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Medycznej oraz całego systemu biblioteczno-informacyjnego CM UMK. Wpojenie sposobu korzystania z katalogów komputerowych w zintegrowanym systemie bibliotecznym HORIZON, pozwalającym na wyszukanie, zamówienie i w efekcie wypożyczenie książki, czasopisma lub innego dokumentu znajdującego się w zbiorach Biblioteki. Zaznajomienie studenta ze sposobem rezerwowania książek, aktualnie niedostępnych. Przedstawienie najważniejszych naukowych, medycznych baz komputerowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć dydaktycznych: zaliczenie testu on-line, który składa się z 7 losowo wybranych pytań spośród 74 (odpowiedź jednokrotnego wyboru). Za każdą prawidłową odpowiedź student uzyskuje 1 punkt. Do uzyskania zaliczenia konieczne jest zdobycie 5 punktów (70%). Student ma prawo do 5 podejść.

Zaliczenie: ≥ 70% (W1, W2, U1, U3)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nierzwicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.moodle.umk/BM
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania Biblioteki Medycznej, jej zbiorami, bazami oraz przedstawienie praktycznych sposobów korzystania ze źródeł.

Pełny opis:

Wykłady z przedmiotu Zasady współpracy z Biblioteką Medyczną mają za zadanie zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki Medycznej oraz całego systemu biblioteczno-informacyjnego CM UMK. Wpojenie sposobu korzystania z katalogów komputerowych w zintegrowanym systemie bibliotecznym HORIZON, pozwalającym na wyszukanie, zamówienie i w efekcie wypożyczenie książki, czasopisma lub innego dokumentu znajdującego się w zbiorach Biblioteki. Zaznajomienie studenta ze sposobem rezerwowania książek, aktualnie niedostępnych. Przedstawienie najważniejszych naukowych, medycznych baz komputerowych oraz sposobu ich wykorzystania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Nierzwicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.