Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.2. Filozofia z elementami filozofii medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21KOMFIL-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 3.2. Filozofia z elementami filozofii medycyny
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- Wykłady- 20 godzin

- konsultacje- 2 godziny


Cały nakład 22 godziny (0,88 ECTS)


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- Przygotowanie do testu- 3 godzin

- Pisanie pracy/eseju/projektu- 4 godziny

- Czytanie literatury- 3 godziny


Cały nakład 10 godzin (0,32 ECTS)


Łącznie 32 godziny (1,2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna moralne, etyczne i filozoficzne teorie pozwalające zrozumieć problemy natury medyczno-etycznej D.W16

W2: Zna kulturowe, etyczne i narodowe podstawy ludzkiego zachowania, bazujące na teoriach filozoficznych D.W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zanalizować swoje wybory etyczne oraz odróżnić fakty od norm D.U14

U2: Potrafi analizować teksty z zakresu medycyny odnosząc się do swojej wiedzy z zakresu filozofii D.U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego zważywszy na wiedzę dotyczącą rozwoju myśli medycznej

K.K1.


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Głównym celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą filozoficzną, zwłaszcza z filozofią nauki i filozofią medycyny. Studenci poznają kluczowe myśli i systemy filozoficzne.

Pełny opis:

Wykłady podejmują się namysłowi nad podstawową myślą filozoficzną, skupiając się głównie na filozofii nauki, filozofii medycyny i etyce. Studenci dowiedzą się czym jest filozofia i dlaczego jest źródłem nauki. Studenci dowiedzą się dlaczego filozofia odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia podejmowane podczas wykładów, to: początki filozofii, różne znaczenia racjonalizmu, podstawy etyczne społeczeństw, różnice między nauką a innymi polami życia, filozoficzne podstawy wiedzy.

Literatura:

1. Historia filozofii, W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1999

2. Dzieje zachodniej filozofii, B. Russell, Aletheia, Warszawa, 2017

3. Żywoty i poglądy słynnych filozofów, D. Laertios, PWN, Warszawa, 2019

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (test) w ciągu semestru oraz egzamin (test)

Test składa się pytań zamkniętych

>8 (2)

8-9 (3)

10 (3.5)

11-12 (4)

13 (4.5)

14-15 (5)

100% obecności na zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: Paweł Drygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Głównym celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą filozoficzną, zwłaszcza z filozofią nauki i filozofią medycyny. Studenci poznają kluczowe myśli i systemy filozoficzne.

Pełny opis:

Wykłady podejmują się namysłowi nad podstawową myślą filozoficzną, skupiając się głównie na filozofii nauki, filozofii medycyny i etyce. Studenci dowiedzą się czym jest filozofia i dlaczego jest źródłem nauki. Studenci dowiedzą się dlaczego filozofia odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia podejmowane podczas wykładów, to: początki filozofii, różne znaczenia racjonalizmu, podstawy etyczne społeczeństw, różnice między nauką a innymi polami życia, filozoficzne podstawy wiedzy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Historia filozofii, W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1999

2. Dzieje zachodniej filozofii, B. Russell, Aletheia, Warszawa, 2017

3. Żywoty i poglądy słynnych filozofów, D. Laertios, PWN, Warszawa, 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: Paweł Drygas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.