Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczna i sockulturowa problematyka śmierci i umierania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-EISPSIU Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etyczna i sockulturowa problematyka śmierci i umierania
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (18 godz.)

-udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość)- 15 godzin

- udział w konsultacjach naukowo –badawczych- 2 godziny

- udział w zaliczeniu przedmiotu - 1 godzinaCzas poświęcony na pracę indywidualną studenta (7 godz.)


-przygotowanie do zaliczenia- 4godz.

- czytanie literatury- 3 godz.


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: Opisuje teorie socjologiczne związane ze śmiercią i umieraniem i podstawowe zasady etyczne związane z problematyką śmierci i umierania

W2: Charakteryzuje procesy społeczne związane ze śmiercią i umieraniem

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane ze śmiercią i umieraniem

W4: Wymienia psychospołeczne problemy umierającego i jego rodziny w instytucjach medycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji śmierci i umierania i analizuje je

U2: Analizuje zjawisko lęku przed śmiercią współczesnego człowieka i społeczeństw oraz postawy wobec śmierci

U3: Stosuje oceny etyczne zagadnień związanych ze śmiercią i umieraniem


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość, konwersatoryjny z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość, studium przypadku z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość, metoda fotojęzyka, z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość, film dokumentalny z wykorzystaniem technik kształcenia

na odległość)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

Student

W1: Opisuje teorie socjologiczne związane ze śmiercią i umieraniem i podstawowe zasady etyczne związane z problematyką śmierci i umierania

W2: Charakteryzuje procesy społeczne związane ze śmiercią i umieraniem

W3: Wymienia tradycyjne i współczesne zwyczaje związane ze śmiercią i umieraniem

W4: Wymienia psychospołeczne problemy umierającego i jego rodziny w instytucjach medycznych

Student:

U1: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny przedstawiać argumenty na rzecz humanizacji śmierci i umierania i analizuje je

U2: Analizuje zjawisko lęku przed śmiercią współczesnego człowieka i społeczeństw oraz postawy wobec śmierci

U3: Stosuje oceny etyczne zagadnień związanych ze śmiercią i umieraniem

Student

K1: Jest świadomy osobistej odpowiedzialności za relacje społeczne

K2: Ma świadomość konieczności korzystania z reguł komunikacji społecznej w pracy z pacjentami i w zespole terapeutycznym

Metody i kryteria oceniania:

Praca semestralna W1- W4, U1-U3, K1-K2

Kryteria:

liczba punktów

>60 pkt. zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Uwagi:

wykład online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Domańska
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem wykładu jest konfrontacja studenta z procesami społecznymi oraz psychospołecznymi problemami, jakie towarzyszą pacjentowi umierającemu i jego rodzinie. Założeniem zajęć jest przygotowanie studenta do realizacji humanistycznej idei śmierci i umierania.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych postaw wobec śmierci i umierania. Student uczy się postawy szacunku wobec odmiennych zwyczajów związanych ze śmiercią i umieraniem w różnych kulturach i religiach. Poznaje założenia opieki hospicyjnej i uczy się dostrzegania przejawów dysfunkcjonalności w opiece nad pacjentem umierającym w szpitalu w perspektywie jego potrzeb psychospołecznych. Poznaje etapy umierania i związane z nimi uczucia oraz lęki towarzyszące procesowi umierania. Student poznaje elementarne zasady komunikowania się z pacjentem umierającym i jego rodziną.

Ponadto poruszana jest problematyka prawno-etyczna dotycząca reguł postępowania medycznego z pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz umierającymi

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

Szewczyk K. Bioetyka. Medycyna na granicach życia, t.1, PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

P. Aries, Człowiek i śmierć, wyd. dowolne

Mayerscough P., Jak rozmawiać z pacjentem, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.