Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polish language course

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-EN-PLC Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Polish language course
Jednostka: Zakład Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in tutorials 30 hrs

- consultations 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for tutorials - 25 hrs

- writing project - 15 hrs

- reading literature - 5 hrs


Altogether: 85 hrs (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student

W1: has sufficient general knowledge and knows grammatical structures, phraseology and vocabulary necessary to understand short informative texts and messages, as well as to communicate in the area of simple and routine tasks that require a very simple, short exchange of information within the framework of familiar topics related to everyday life, university studies, and work environment;

W2: can understand popular names, words, and very simple sentences referring to immediate surroundings, academic life and work environment.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

U1: is able to communicate in simple and predictable situations related to everyday life, traveling, studying, and taking up employment;

U2: can write a short informative text such e-mail;

U3: can complete a personal data / application form and provide basic information related to academic background and qualifications;

U4: can read with understanding and translate simple texts with the help of a dictionary.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K1: understands the need and the significance of lifelong learning and self-education and keeping contact with Polish

K2: can work in a team assuming various roles, e.g. the leader of the group, patient, etc.

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- informative lecture

Exploratory teaching methods:

- practical

- experimental

- brainstorming

Skrócony opis:

Polish language course for foreigners at beginners level.

Pełny opis:

During the course a student acquires a basic communicative competences in Polish. The course enables to understand and use the basic structures, vocabulary and grammar of the Polish language in every-day situations. The class activities revolve around the four core skills of speaking, listening, reading and writing.

Literatura:

Primary literature (to choose from):

1.Serafin B., Achtelik A., Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2001.

2.Stempek I., Stelmach A., Polski, krok po kroku, Glossa, Kraków 2010

3.Dembińska K., Małyska A., Start I, Klub Dialog, Warszawa 2010

4.Małolepsza M. Szymkiewicz A., Hurra!!! Po polsku 1 , Kraków 2005.

5.Lewandowska I.. Polish doesn`t bite – Polish Language in Communicative Situations, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in lessons, preparedness for the lessons (vocabulary, home task), obtain the positive result from the final project/presentation.

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jóskowska
Prowadzący grup: Anna Bączkowska, Katarzyna Jóskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.