Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Płytki krwi jako cel interwencji leczniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-PKCIL Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Płytki krwi jako cel interwencji leczniczej
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w seminariach – 15 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do seminarium – 8 godzin

- czytanie literatury- 3 godziny

- przygotowanie do kolokwium- 4 godziny


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę na temat fizjologii płytek krwi oraz roli płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych.

W2: Ma wiedzę na temat znaczenia trombocytów jako punktu uchwytu dla interwencji leczniczej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje podstawową wiedzę na temat roli płytek krwi jako celu farmakoterapii do dalszego rozwijania wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość istotnej roli płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych, jednej z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych.

K2: Ma świadomość istotnej roli płytek krwi jako celu terapeutycznego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca: Seminaria (konwencjonalne)

Skrócony opis:

Przedmiot „Płytki krwi jako cel interwencji leczniczej” ma na celu przybliżyć studentom budowę i fizjologię płytek krwi, rolę płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych oraz znaczenie trombocytów jako celu interwencji leczniczej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć z przedmiotu „Płytki krwi jako cel interwencji leczniczej” studenci poznają podstawowe wiadomości z zakresu budowy oraz fizjologii płytek krwi. W trakcie kursu omawiana jest rola płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych, jednej z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych. Następnie przedstawiane są punkty uchwytu dla terapii przeciwpłytkowej oraz znaczenie trombocytów jako celu interwencji leczniczej.

Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

W1: Ma wiedzę na temat fizjologii płytek krwi oraz roli płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych.

W2: Ma wiedzę na temat znaczenia trombocytów jako punktu uchwytu dla interwencji leczniczej.

U1: Wykorzystuje podstawową wiedzę na temat roli płytek krwi jako celu farmakoterapii do dalszego rozwijania wiedzy w tym zakresie.

K1: Ma świadomość istotnej roli płytek krwi w patofizjologii ostrych zespołów wieńcowych, jednej z głównych przyczyn śmiertelności w krajach rozwiniętych.

K2: Ma świadomość istotnej roli płytek krwi jako celu terapeutycznego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- kolokwium

Seminaria: zaliczenie podstawie kolokwium

zal – ≥60%

n/zal - <60%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Jacek Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Jacek Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Jacek Kubica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.