Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seksualność Polaków - wyniki raportu 2017. Co wynika z aktualnych danych?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-SP Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Seksualność Polaków - wyniki raportu 2017. Co wynika z aktualnych danych?
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w seminarium – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do seminarium – 6 godz.

- czytanie literatury – 3 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 3 godz.


Łącznie: 30 godz. ( 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje funkcjonalne.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posługuje się w mowie i w piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa


Skrócony opis:

Seksualność Polaków zmienia się istotnie na przestrzeni lat. Obserwujemy pewne trendy u kobiet i mężczyzn i to w każdej grupie wiekowej. Zmiany dotyczą wieku inicjacji seksualnej, liczby partnerów i częstości stosunków a także satysfakcji z życia seksualnego.

Pełny opis:

Seksualność Polaków – dane statystyczne, Zmiany na przestrzeni lat, Analiza wyników raportu, Aspekty praktyczne wynikające z opublikowanych danych, Co nowego w seksualności Polaków?

Literatura:

Seksualność Polaków 2017 - raport

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność,

Kryteria oceniania:

- Seminarium: zaliczenie pisemne, zaliczenie bez oceny,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Marek Krzyżanowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.