Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres w życiu codziennym i sytuacjach zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-OG-SZCSZ Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Stres w życiu codziennym i sytuacjach zawodowych
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w seminarium – 15 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 3 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do seminarium – 6 godz.

- czytanie literatury – 3 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 3 godz.


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i rozróżnia podstawowe zespoły objawów neurologicznych.

W2: charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych.

W3: zna podstawowe zasady farmakoterapii.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych.

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz


Skrócony opis:

1. Nabycie wiedzy z zakresu problematyki stresu i strategii radzenia sobie ze stresem

2. Zapoznanie się z testami badającymi stres

3. Opracowanie własnego profilu wrażliwości na stres i poznanie technik radzenia sobie ze stresem, które

można zastosować zarówno w życiu prywatnych jak i zawodowym

4. Nabycie praktycznych i skutecznych umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych i

zawodowych

5. Profilaktyka wyczerpania emocjonalnego w pracy zawodowej obciążonej sytuacjami stresogennymi.

Pełny opis:

1.Stres

a. Definicja

b. Fizjologia stresu

c. Reakcje na stresu – zachowania nietypowe

d. Skutki działania stresu

2. Ja w sytuacji stresowej

a. Co stresuje ludzi na co dzień?

b. Stresory specyficzne dla zawodów medycznych

c. Poznanie własnego profilu reakcji na stres

d. Jak sobie radzić ze stresem – adaptacyjne i nieadpatycyjne reakcje na sytuację stresową

e. Relaksacja jako sposób przeciwdziałania stresowi

3. Sposoby radzenia sobie ze stresem w zawodach medycznych

4. Wypalenie zawodowe - przyczyny i sposoby terapii w zawodach medycznych

Literatura:

Stres i antystres – patomechanizm I skutki zdrowotne, Uszyński 2009, Wrocław.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność,

Kryteria oceniania:

- Seminarium: zaliczenie pisemne, zaliczenie bez oceny,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Sebastian Rewerski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.