Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SD1-SEM-3 Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Grupy: Seminarium doktoranckie dla 1 roku SD w zakresie nauk medycznych
Strona przedmiotu: http://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-lekarski/jednostki-wydzialowe/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Seminarium doktoranckie przygotowuje Doktorantów do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.


Sformalizowany status doktoranta, traktowanego jako słuchacza studiów doktoranckich, wiąże się ze szczególnymi uprawnieniami oraz obowiązkami określonymi w polskim prawie (ustawa z 27 lipca 2005 r., "Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst ujednolicony z 26.10.2016", rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Podczas seminarium doktoranckiego omawiana jest metodyka prowadzenia badań naukowych oraz przedstawiane są projekty prac doktorskich.

Efekty uczenia się - wiedza:

Słuchacz seminarium doktoranckiego zdobywa wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych i przygotowania do obrony pracy doktorskiej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Słuchacz seminarium doktoranckiego potrafi zaprojektować, przeprowadzić badanie naukowe i krytycznie przedyskutować wyniki uzyskanych badań.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Umiejętność pracy zespołowej.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia, praca własna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje Doktorantów do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej. Słuchacz seminarium doktoranckiego zdobywa wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych i przygotowania do obrony pracy doktorskiej.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje Doktorantów do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej. Słuchacz seminarium doktoranckiego zdobywa wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych i przygotowania do obrony pracy doktorskiej. Słuchacz seminarium doktoranckiego potrafi zaprojektować, przeprowadzić badanie naukowe i krytycznie przedyskutować wyniki uzyskanych badań.

Literatura:

"Projektowanie badań naukowych", John W. Creswell, Joanna Gilewicz, ISBN: 978-83-233-3539-9, rok: 2013

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektów prac doktorskich i podstaw teoretycznych prowadzenia badań naukowych. Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Obowiązkowe prowadzenie zajęć dydaktycznych podczas studiów doktoranckich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Grabiec
Prowadzący grup: Marek Grabiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kołtan
Prowadzący grup: Sylwia Kołtan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.