Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1628-WL-btm-jnusm1 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Zakład Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku NWJ kirunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne - języki dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Język obcy obejmuje następujące języki zachodnie: angielski, niemiecki i francuski; języki łaciński oraz polski dla obcokrajowców i lektorat języka angielskiego dla słuchaczy Studium Doktoranckiego. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godz. w ciągu 1 i 2 roku studiów na każdym kierunku. Liczba godzin zajęć z języka łacińskiego wynosi 60 w ciągu 1 roku studiów.

Ad.1. Zajęcia z języków obcych realizowane są w dużej mierze w języku obcym. Treści nauczane w trakcie zajęć z języków obcych są ściśle powiązane z treściami nauczania na poszczególnych kierunkach studiów w CM UMK i obejmują: anatomię i fizjologię człowieka, podstawowe układy narządów i ich funkcjonowanie, opisy chorób, zbieranie wywiadu chorobowego, leczenie, farmakologię, genetykę, botanikę, opiekę nad chorym w warunkach domowych i szpitalnych, system lecznictwa w Polsce i na świecie, udzielanie pierwszej pomocy, leczenie nagłych przypadków, troska o niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, i inne.

Pełny opis:

Treści zajęć z języka obcego, realizowanego w formie ćwiczeń zależne są od wydziału i kierunku studiów. Ćwiczenia poświęcone są praktycznej nauce języka fachowego (angielskiego, niemieckiego i francuskiego i łacińskiego); język polski realizowany jest w dwóch ścieżkach: języka polskiego ogólnego i medycznego. Zróżnicowanie tematyczne ściśle wiąże się z kierunkiem studiów. I tak:

Na Wydziale Lekarskim: obowiązuje tematyka i słownictwo z zakresu anatomii, fizjologii, genetyki, systemu lecznictwa, zbierania wywiadu chorobowego, leczenia wybranych jednostek chorobowych, rozmowy z pacjentem i jego rodziną n.t. efektów końcowych leczenia, prognozy, wyników badań laboratoryjnych. Na kierunku biotechnologia tematyka ogólnomedyczna i biotechnologiczna.

Na Wydziale Farmaceutycznym: tematyka i słownictwo fachowe z zakresu ogólnomedycznego i laboratorium: zachowanie się w nim studentów, bezpieczeństwa, infekcji wirusowych, form i dawek leków, działania leków, antybiotyków, probiotyków, farmacji szpitalnej, medycznego przedstawicielstwa farmaceutycznego.

Na kierunku analityka medyczna: jak wyżej oraz rozszerzenie tematyki związanej z funkcjonowaniem i obsługą laboratoriów medycznych.

Na kierunku kosmetologia: jak wyżej oraz rozszerzenie tematyki związanej z wiedzą kosmetologiczną, ściśle związana z zawodem kosmetologa.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu: tematyka i słownictwo fachowe z zakresu ogólnomedycznego oraz pisania raportów szpitalnych, sporządzania odpowiednich wykresów, nakładów na opiekę zdrowotną i ich rozdysponowania, bhp, oceny stanu zdrowia społeczeństwa.

Na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo tematyka i słownictwo fachowe z zakresu ogólnomedycznego, obsługa instrumentów medycznych, dezynfekcja, obsługa pielęgniarska różnych oddziałów szpitalnych, odbieranie porodu, asystowanie przy operacjach, przyjmowanie pacjentów do szpitala, pomiar ciśnienia, pulsu, temperatury ciała, obserwacja pacjenta, położnicy i dziecka, opieka nad noworodkiem, najczęstsze choroby noworodków.

Na kierunku ratownictwo medyczne: tematyka i słownictwo ogólnomedyczne oraz związane z udzielanie pierwszej pomocy medycznej rannym w nagłych przypadkach, transport poszkodowanych w katastrofach, przywracaniem podstawowych funkcji życiowych.

Na kierunku dietetyka: tematyka i słownictwo fachowe z zakresu ogólnomedycznego oraz z zakresu: zdrowego żywienia, diet w różnego rodzaju chorobach (np. cukrzycy, marskości wątroby, chorobach przewodu pokarmowego) i postępowania w przypadku chorób przewlekłych.

Na kierunku fizjoterapia: tematyka i słownictwo fachowe z zakresu ogólnomedycznego oraz specjalistycznego z zakresu: usprawniania ruchowego, kinezyterapii, rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej (chirurgiczno-ortopedycznej), masażu leczniczego, muzykoterapii oraz rehabilitacji w domu chorego.

Literatura:

Z. Grabarczyk "Medical English in Texts & Exercises, Wydawnictwo Uczelniane, 2002.

J. Ciecierska, B. Jenike "English for Medicine", PZWL, 2007.

T. Gotowicka-Wolińska, Z. Patoka, "Język angielski dla kosmetyczek i kosmetologów, PZWL 2006.

E. Tiersky & M. Tiersky, "The Language of Medicine in English "Prentice Hall Regents, 2001.

M. Patoka, "English for Public Health", PZWL, 2008.

D. Austin,& T Grosfield, "English for Nurses", PZWL, 2007.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza (knowledge)

Student posiada zakres słownictwa fachowego, dzięki czemu rozumie czytane teksty fachowe; definiuje pojęcia fachowe.

2. Umiejętności (skills)

-student stosuje fachowe i wiedzę językową praktycznie. Konwersacja ma fachowe tematy.zdobytą wiedzę i umiejętności

-student rozumie nie tylko czytane teksty fachowe ale też słyszane teksty fachowe (comprehension)

-student stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce językowej w ramach swojego kierunku studiów (application)

-student analizuje teksty źródłowe w języku obcym (analysis)

-student syntetyzuje zdobytą wiedzę i umie ją zapisać w formie streszczenia w języku obcym (synthesis)

-student ocenia zdobytą przez siebie wiedzę i umie pod koniec każdych zajęć z języka obcego (evaluation); uogólnia wiedzę szczegółową

3. Inne kompetencje

-student przedstawia zdobytą wiedzę w formie prezentacji multimedialnej w języku obcym (multimedial presentation).

Metody i kryteria oceniania:

(ćwiczenia)

- śródsemestralne testy kontrolne (pisemne)

- śródsemestralne kolokwia wolne)

- ocena ciągła (przygotowanie studenta do zajęć i aktywność podczas zajęć)

- końcowe semestralne zaliczenie ustne lub pisemne

- egzamin (test pisemny; wypowiedzi ustne n.t. wybranych zagadnień)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Wiertlewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.