Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Propedeutyka chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-Lek3PCHIM-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka chirurgii
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) The student must be familiar with the anatomy and physiology of the alimentary tract and abdominal cavity. This is assessed Turing the entrance exam.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Study hours involving teacher participation:

- lectures (online - remote study) – 40 hours,

- tutorials – 19 hours,

- consultations – 0.5 hours;

- final exam – 0.5 hours

Total teacher involvement: 60 hours, 1 ECTS credit.


2 Study hours involving individual student work:

- preparation for lectures – 40 hours,

- participation in tutorials - 20 hours,

- reading literature –6,5 hours,

- preparation for examination – 6+ 0,5 hours;


Total: 91.5 hours (1,5 ECTS credits)3. Study hours involving scientific research:

- Reading of scientific literature: 3 hrs

- Participating in lectures (online – remote study): 5 hrs

- Participating in tutorials: 8 hrs

- Preparation for examination: 3 hrs

Total student workload involving scientific research: 19 hrs, which equals 0.76 ECTS credits


4. Time needed to prepare for and participate in the trading process:

- Preparation for examination: 6 + 0.5 = 6.5 hrs

(0.26 ECTS credit)


5. Total workload involving remote (online) study:

- participation in lectures: 20 hrs (0.8 ECTS credit)


6. Total tutorial workload

- Participation in tutorials (including practical skill test): 40 hrs

Total student tutorial workload is

40 hrs ( 1,6 ECTS credit)


7. Required on-site practice time:

Not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: describes the rules of qualification and performance of basic surgical procedures and invasive diagnostic and therapeutic procedures (F K_W03)

W2: explains the rules of perioperative safety, patient preparation for surgery, general and local anesthesia and controlled sedation (F K_W04)

W3: defines postoperative treatment with analgesic therapy and postoperative monitoring; (F K_W05)

W4: describes the genetic, environmental and epidemiological determinants of the most common diseases; (E K_W01)

W5: lists the clinical forms of the most common diseases of individual systems and organs, metabolic diseases and disorders of water-electrolyte and acid-base balance; (C K_W33)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: is able to perform a full and targeted physical examination of an adult patient (E K_U03) – this outcome is realized both in remote and stationary learning

U2:

Knows how to perform basic medical procedures, including:

1) taking temperature (core and peripheral) and pulse, non-invasive pressure measurement,

2) monitoring vital signs using a cardiac monitor, pulse oximeter,

3) spirometry testing, oxygen therapy, adjuvant and mechanical ventilation,

4) oropharyngeal airway insertion,

5) intravascular, intramuscular and subcutaneous injection, peripheral venous cannulation, peripheral blood draw, blood culture draw, arterial blood draw, arterialised capillary blood draw,

6) nasal, pharyngeal and skin swabbing,

7) urinary catheterisation in men and women, gastric probing, gastric lavage, enema,

8) standard resting electrocardiogram with interpretation, electrical cardioversion, defibrillation,

9) basic strip tests and blood glucose level tests

; (E K_U29)

– this outcome is realized in stationary mode

U3: is able to manage the patient’s medical records (E K_U38) – - this outcome is realized in stationary mode

U4: follows the principles of asepsis and antisepsis;( F K_U03) – this outcome is realized in stationary mode

U5: is able to obtain peripheral venous access;( F K_U05) – this outcome is realized in stationary mode

U6: : knows how to examine the breasts, lymph nodes and thyroid gland, examine the abdominal cavity for signs of acute abdomen, and perform a digital rectal examination ( F K_U06) – this outcome is realized in stationary mode


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Shows respect for the Patient and understanding for worldview and cultural differences (K_K05) - learning effect realized in stationary conditions

K2: Respects medical confidentiality and all patient rights (including the right to information, to intimacy, to a conscious decision, to a dignified death (K_K06)

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) • informative lecture with the use of techniques and educational tools in the field of remote learning

• thematic seminar lectures with the use of techniques and educational tools in the field of remote learning

• didactic discussion with the use of techniques and educational tools in the field of remote learning

• case studies with the use of techniques and educational tools in the field of remote learning

Exercises:

• bedside exercises

• exercises in the operating room as an assistant

• exercises in the operating room as a "dirty instrument teacher" - getting to know the work in the operating block

• exercises in keeping medical recordsMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Surgery is designer to familiarize the students with the basic tenets of surgery and the major differences between surgical and conservative medicine. The students get acquainted with the practical application of the rules of aseptic and antiseptic technique during tutorials in the surgical suite. They learn the basics of record – keeping, surgical examination and basic surgical skills.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The objective of the lectures is to convey to the students the basic concepts of general surgery, patient preparation for burgery, perioperative patient management, and the basics of anaesthesia and pain control . The students are acquainted with the basics of wound healing, surgical instruments and the methods for the prevention and treatment of infection. Other topics covered include: acute abdomen, bleeding, trauma, including burns, as well as the basics of endoscopy and laparoscopy.

During the tutorials the students learn practical skills covewring patient examination, small surgical procedures (suture placement and removal, catheterization and others listed in the practical skills section). During tutorials in the surgical suite, the students are acquainted with the rules of asepsis and antisepsis technique, basic surgical instruments and techniques.

Exercises are held in the clinic, clinic clinics, in the block

Operational Center and the Medical Simulation Center.

Literatura: (tylko po angielsku)

Principal handbook:

1. Principles and Practice of Surgery. O. James Garden , Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W Parks. Churchill Livingstone 2012

Supplementary handbook:

1. Essentials of General Surgery. Peter F. Lawrence .

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Oral examination (0 – 16 points; > 75%): W1 – W5, U1, U4 – used in stationary and remote teaching mode

Practical examination ( 0-1 system): W1, W2, W3, U1 – U6 – utilized in stationary mode

Final examination (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Prolonged observation (0 – 10 points; > 50%): K1 – K2 - used in stationary and remote teaching mode.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: Włodzimierz Gniłka, Klaudia Juszczuk, Maciej Michalik, Marcin Mrozowski, Krzysztof Tojek, Tomasz Zwoliński
Strona przedmiotu: http://www.wl.cm.umk.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the internship at the Surgical Ward is to: familiarize with the organization of work in the Surgery Ward (operating block/operating room, dressing room/treatment room), including keeping records, admission rules, referrals for treatment in other Departments (hospitals).

Assistant in the surgical clinic

Carrying out minor treatments - simulation.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

TParticipation of the student in rounds and medical briefings. The student should actively participate in the activities of the unit where he/she carries out the practice. They should develop teamwork skills and organize workstations in accordance with legal and ethical principles.

Literatura: (tylko po angielsku)

Principal handbook:

1. Principles and Practice of Surgery. O. James Garden , Andrew W. Bradbury, John L. R. Forsythe, Rowan W Parks. Churchill Livingstone 2012

Supplementary handbook:

1. Essentials of General Surgery. Peter F. Lawrence .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)