Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5. Moduł: Stany nagłe w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5STN-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 5. Moduł: Stany nagłe w medycynie
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)Całkowity nakład pracy studenta:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)Efekty uczenia się - wiedza:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)


Efekty uczenia się - umiejętności:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)


Metody dydaktyczne:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)


Skrócony opis:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)

Pełny opis:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)

Literatura:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)

Metody i kryteria oceniania:

As described in the individual module subjects:

Radiology (1655-LekM5SNMED-J)

Emergency medicine (1655-LekM5SNMED-J)

Intensive therapy and anaesthesiology (1655-LekM5SNMED-J)

Maxillofacial trauma surgery (1655-LekM5SNMED-J)

Health threats in psychiatry (1655-LekM5STNPSY-J)

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Katarzyna Sierakowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)