Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

8.1. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1655-LekM5WOPT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 8.1. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://patologia.cm.umk.pl/studenci.html
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Students beginning the Pathology course should have knowledge of introduction to pathology, pathology, anatomy, histology, genetics, biochemistry, human embryology, physiology at a fifth-year medical student level (according to the curriculum).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1. Workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers:

- in-class and in the form of online learning seminars: 6 hours

- in-class consultations: 3 hours

- time required for student’s assessment: 1 hour

Total workload associated with classes that require direct presence of the academic teachers: 10 hours, equal to 0.33 ECTS


2. Student’s workload:

- participation in seminars (in-class and in the form of online learning): 6 hours

- in-class consultations: 3 hours

- preparations for assessment and time required for the assessment: 5 + 1 = 6 hours

Total student’s workload: 15 hours, equal to

0.5 ECTS


3. Workload associated with scientific research:

- scientific literature reading: 2 hours

- preparations for assessment (including scientific papers in the field of pathology): 5 hours

- consultations (including scientific papers in the field of pathology): 3 hours

Total workload associated with scientific research: 10 hours, equal to 0.33 ECTS


4. Time required for preparations and participation in the assessment process:

- preparations for assessment: 5 + 1 = 6 hours (0.2 ECTS)


5. Workload associated with classes conducted in the form of online learning:

- participation in seminars: 3 hours (0.1 ECTS)

Total workload associated with classes conducted in the form of online learning: 3 hours, equal to 0.1 ECTS


6. Student’s workload of a practical character:

- not applicable


Total student’s workload of a practical character:

not applicable


7. Time required for the obligatory student internship:

not applicable


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) W1: Explains the link between pathological factors and clinical picture of the selected diseases (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45) – in the form of in-class and online learning

W5: Deduces pathogenesis of a disease based on its epidemiology (including infectious risk factors) (C.W13, E.W1, E.W23) – in the form of in-class and online learning

W7: Analyses tumor biology of the selected cases, focusing on immunological surveillance (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25) – in the form of in-class and online learning

W8: Uses professional pathologic nomenclature (C.W26) – in the form of in-class and online learning

W9: Interprets patient’s rights according to medical documentation, included in a deceased as well as in preserved human tissues collected intravitally (D.W17, G.W5, G.W11) – in the form of in-class and online learning

W11: Defines organ pathology issues, gross and microscopic pictures and clinical course of the pathologic lesions in specific organs (C.W31, C.W34) – in the form of in-class and online learning


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Not applicable

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K1: Critically assesses medical information sources (K_K01) – in the form of in-class learning

K2: Tries to find a solution to ethical problems associated with pathological examination (K_K02) – in the form of in-class learning

K3: Understands what being responsible for human health and life means and puts patient’s well-being first (K_K02, K_K04) – in the form of in-class learning

K4: Understands the importance of medical information obtained during pathological examination and what being responsible for it means (K_K05). – in the form of in-class learning

K4: Collaborates with a team of specialists in order to reach a final diagnosis (K_K06) – in the form of in-class learning

K5: Has a habit of self-studying (K_K07) – in the form of in-class learning

K6: Formulates conclusions based on their observations (K_K10) – in the form of in-class learning


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminars:

• case study – in the form of in-class and online learning

• discussion – in the form of in-class and online learning


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the Pathology course is studying and understanding etiology, pathogenesis, morphology and functional changes of diseases. Topics of the seminars aim at extending knowledge on oncology.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the seminars is to obtain and consolidate knowledge and discuss selected topics associated with oncology: Nomenclature, Characteristics of Benign and Malignant Neoplasms, Epidemiology, Cancer Genes, Hallmarks of Cancer, Etiology of Cancer: Carcinogenic Agents, Clinical Aspects of Neoplasia.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology, 10th Edition. Elsevier, 2017.

2. Seminar materials.

Supplementary literature:

1. Histopathology atlas available at: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Colloquium at the end of the seminar (0-10 points; >=60%), consisting of 10 theoretical and/or practical questions (W1-W11 – in the form of in-class and online learning

Extended observation/Activity: (0-10 pts.; > 50%): K1 – K6 – in the form of in-class learning

Assessment criteria:

failed – 5 pts (50%) or less.

passed – 6 pts (60%) or more.

In order to take the colloquium one has to attend the seminar and obtain positive score from extended observation/activity

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Barbara Ciastek, Łukasz Szylberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)