Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-F2-KPMED-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Kwalifikowana pierwsza pomoc
Jednostka: Katedra Medycyny Ratunkowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Znajomość anatomia człowieka z zakresu układu krążeniowego i oddechowego.


2. Znajomość fizjologii z zakresu funkcjonowania kładu krążeniowego i oddechowego.Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- konsultacje: 0 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 1,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 41,5 godzin, co odpowiada 2,0 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 20 godzin

- konsultacje: 0 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne i pisemne): 10 + 1 + 0,5 = 11,5 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 51,5 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Wyjaśnia organizacje Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.


W2. Definiuje podstawy prawne Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.


W3. Objaśnia zasady współpracy służb ratowniczych.


W4. Omawia sposób organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofachEfekty uczenia się - umiejętności:

U1. Zapewnia bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia sobie i poszkodowanemu oraz świadkom.


U2. Rozpoznaje stany zagrożenia życia.


U3. Prawidłowo wykonuje algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób w różnym wieku.


U4. Prawidłowo używa AED.


U5. Zabezpiecza poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.


U6. Potrafi bezpieczne odwrócić poszkodowanego z brzucha na plecy.


U7. Stosuje prawidłowe postępowanie w trakcie zakrztuszeniu u osób w rożnym wieku.


U8. Stosuje prawidłowe postępowanie w przypadku urazu.

U9. Opisuje postępowanie z ranami lub oparzeniami.


U10. Definiuje prawidłowe postępowanie w: wychłodzeniu, przegrzaniu, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej, napadzie padaczkowym


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna


Laboratoria

• analiza przypadków

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)

• metody eksponujące: film, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot kwalifikowana pierwsza pomoc ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego bez użycia przyrządów lub z użyciem podstawowego sprzętu ratowniczego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Pełny opis:
Literatura:

Literatura podstawowe:

1. Wytyczne Resuscytacji 2015 - Wydawnictwo Fall 2016

2. Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

3.Mikołajczak A. - Ilustrowany Podręcznik - Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo - Publicat, Poznań 2016

4. Szarpak Ł. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo Makmed, Lublin 2016

Literatura uzupełniające:

1. Zawadzki A. - Medycyna Ratunkowa i Katastrof - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015

2. Zawadzki A. - Wstępne postępowanie medyczne w katastrofach - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie

Obecność na zajęciach > 50%

Zaliczenie pisemne (0-10pkt;>60%)

Punktacja Ocena

<6 ndst

7 dost

8 db

9 -10 bdb

Laboratoria : Zaliczenie

Obecność na zajęciach > 50%

Demonstracja w warunkach symulowanych:

ĆW 1 zaliczenie > 75% poprawnie wykonanych działań

ĆW 2 zaliczenie > 75% poprawnie wykonanych działań

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ahmad El-Essa
Prowadzący grup: Kinga Grobelska, Marta Janowska-Zientara, Anna Koczaj, Magdalena Michułka-Kuraś, Adrianna Szczerba, Andrzej Witkowski, Ewa Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ahmad El-Essa
Prowadzący grup: Marta Janowska-Zientara, Magdalena Michułka-Kuraś, Adrianna Szczerba, Ewa Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ahmad El-Essa
Prowadzący grup: Marta Janowska-Zientara, Wiesław Meckien, Magdalena Michułka-Kuraś, Adrianna Szczerba, Iwona Urbanowicz, Ewa Zieliński, Tomasz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ahmad El-Essa
Prowadzący grup: Marta Janowska-Zientara, Mateusz Kłysz, Wiesław Meckien, Magdalena Michułka-Kuraś, Marta Pilarska, Adrianna Szczerba, Andrzej Witkowski, Ewa Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady, student:

1. Wyjaśnia organizacje Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

2. Definiuje podstawy prawne Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

3. Objaśnia zasady współpracy służb ratowniczych.

4. Omawia sposób organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach

5. Rozpoznaje stany zagrożenia życia.

Laboratoria, student:

1. Zapewnia bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia sobie i poszkodowanemu oraz świadkom.

2. Rozpoznaje stany zagrożenia życia.

3. Prawidłowo wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób w różnym wieku.

4. Prawidłowo używa AED.

5. Zabezpiecza poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

6. Potrafi bezpieczne odwrócić poszkodowanego z brzucha na plecy.

7. Stosuje prawidłowe postępowanie w trakcie zakrztuszeniu u osób w rożnym wieku.

8. Stosuje prawidłowe postępowanie w przypadku urazu.

9. Opisuje postępowanie z ranami lub oparzeniami.

10. Definiuje prawidłowe postępowanie w: wychłodzeniu, przegrzaniu, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej, napadzie padaczkowym

Pełny opis:

Przedmiot kwalifikowana pierwsza pomoc ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego bez użycia przyrządów lub z użyciem podstawowego sprzętu ratowniczego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Literatura:

Literatura podstawowe:

1. Wytyczne Resuscytacji 2015 - Wydawnictwo Fall 2016

2. Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

3.Mikołajczak A. - Ilustrowany Podręcznik - Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo - Publicat, Poznań 2016

4. Szarpak Ł. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo Makmed, Lublin 2016

Literatura uzupełniające:

1. Zawadzki A. - Medycyna Ratunkowa i Katastrof - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015

2. Zawadzki A. - Wstępne postępowanie medyczne w katastrofach - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ahmad El-Essa
Prowadzący grup: Daniel Duchań-Ogrodnik, Marta Janowska-Zientara, Wiesław Meckien, Magdalena Michułka-Kuraś, Adrianna Szczerba, Andrzej Witkowski, Ewa Zieliński, Tomasz Zientara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady, student:

1. Wyjaśnia organizacje Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

2. Definiuje podstawy prawne Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce.

3. Objaśnia zasady współpracy służb ratowniczych.

4. Omawia sposób organizacji działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach

5. Rozpoznaje stany zagrożenia życia.

Laboratoria, student:

1. Zapewnia bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia sobie i poszkodowanemu oraz świadkom.

2. Rozpoznaje stany zagrożenia życia.

3. Prawidłowo wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób w różnym wieku.

4. Prawidłowo używa AED.

5. Zabezpiecza poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

6. Potrafi bezpieczne odwrócić poszkodowanego z brzucha na plecy.

7. Stosuje prawidłowe postępowanie w trakcie zakrztuszeniu u osób w rożnym wieku.

8. Stosuje prawidłowe postępowanie w przypadku urazu.

9. Opisuje postępowanie z ranami lub oparzeniami.

10. Definiuje prawidłowe postępowanie w: wychłodzeniu, przegrzaniu, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej, napadzie padaczkowym

Pełny opis:

Przedmiot kwalifikowana pierwsza pomoc ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego bez użycia przyrządów lub z użyciem podstawowego sprzętu ratowniczego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Literatura:

Literatura podstawowe:

1. Wytyczne Resuscytacji 2015 - Wydawnictwo Fall 2016

2. Kopta A., Mierzejewski J., Kołodziej G. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

3.Mikołajczak A. - Ilustrowany Podręcznik - Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo - Publicat, Poznań 2016

4. Szarpak Ł. - Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Wydawnictwo Makmed, Lublin 2016

Literatura uzupełniające:

1. Zawadzki A. - Medycyna Ratunkowa i Katastrof - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015

2. Zawadzki A. - Wstępne postępowanie medyczne w katastrofach - Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.