Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-K3-PSYCH-1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Katedra Neuropsychologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obiowiązkowe dla 2 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

Uczestnictwo w wykładach – 10 h

Uczestnictwo w ćwiczeniach – 15 h

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- przygotowanie i uzupełnienie notatek - 5 godz.,

- 3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 5 h

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie dotyczy.

Łączny nakład pracy: 35h (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W39: zna kryteria dotyczące zdrowia psychicznego i patologii oraz podstawowe koncepcje psychologiczne człowieka


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U38: umie scharakteryzować najważniejsze zjawiska zachodzące w psychice człowieka oraz formułować podstawowe zalecenia dotyczące zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07: potrafi pracować w zespole

K_K09: zapewnia klientowi komfort psychiczny i fizyczny w trakcie wykonywania zabiegów kosmetycznych

K_K11: potrafi skutecznie i taktownie komunikować się z klientami,

współpracownikami i pracownikami służby zdrowia


Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia w podgrupach

Skrócony opis:

Kształcenie w ramach przedmiotu obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej. Zagadnienia dotyczą podstaw psychologii emocji, temperamentu, osobowości oraz psychologii społecznej.

Pełny opis:

Wykłady: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami w psychologii i psychologicznymi koncepcjami człowieka.

W trakcie zajęć studenci poznają również psychologiczne teorie dotyczące osobowości, temperamentu, motywacji i emocji człowieka. Poznają także kryteria zdrowia i choroby psychicznej, najczęściej występujące choroby psychiczne.

Ćwiczenia: W trakcie ćwiczeń studenci poznają pojęcia stresu psychologicznego, przykładowe metody diagnozy psychologicznej oraz mechanizmy wpływu grupy na jednostki. Student zna i rozumie pojęcia: kompetencje społeczne, inteligencja społeczna, wrażliwość społeczna, empatia

i autoprezentacja.

Literatura:

Hall, Lindzey –„Teorie osobowości” PWN, Warszawa.

Stralau J. – „Psychologia ogólna”, T.1,2. GWP, Gdańsk

Lewis M., Hawiland –„Psychologia emocji” GWP, Gdańsk

Aronson E. i in. –„Psychologia społeczna. Serce i umysł”, Zysk i S-ka, Poznań

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testowe – K_W39; K_U38; K_K07, K_K08; K_K11

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Maciej Bieliński, Alina Borkowska, Szymon Gołota, Marcin Jaracz, Małgorzata Piskunowicz, Marta Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Alina Borkowska, Wojciech Guenter, Marcin Jaracz, Małgorzata Piskunowicz, Marta Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Iwona Miklasz, Marta Tomaszewska, Monika Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska
Prowadzący grup: Szymon Gołota, Marta Tomaszewska, Monika Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.