Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-KII2-CWSP-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Magdalena Basałygo, Halina Bojarowicz, Inga Dziembowska, Marek Jurgowiak, Elżbieta Kaczmarek-Skamira, Lucyna Kałużna, Konrad Misiura, Daniel Modnicki, Joanna Śliwińska, Magdalena Woźniak, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Olga Zavyalova, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Magdalena Basałygo, Halina Bojarowicz, Agnieszka Radzimińska, Joanna Śliwińska, Magdalena Woźniak, Olga Zavyalova, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Basałygo
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Magdalena Basałygo, Halina Bojarowicz, Agnieszka Radzimińska, Joanna Śliwińska, Magdalena Woźniak, Olga Zavyalova, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Basałygo
Prowadzący grup: Maciej Balcerek, Magdalena Basałygo, Halina Bojarowicz, Joanna Śliwińska, Magdalena Woźniak, Olga Zavyalova, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)