Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Angiogenesis in physiology and pathology. Facts and Myths

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-OG-EN-ANGPaP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Angiogenesis in physiology and pathology. Facts and Myths
Jednostka: Katedra Patofizjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

To realize the described subject it is necessary to know elements of anatomy, physiology and biochemistry.

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in lectures: 20 hrs,

- consultations with an academic teacher: 4 hrs.

- completion of the test: 1 hrs.

The workload related to the activities requiring the direct participation of academic teachers is 25 hrs, which corresponds to 1.0 ECTS points.


Self-study hours:

- preparation for lectures: 3 hrs

- reading literature: 10 hrs

- preparation for test: 12 hrs

The total workload related to the self-study hours is 25 hours, which corresponds to 1.0 ECTS point.


Altogether: 50 hrs (2.0 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: has basic knowledge of disturbances in organs and systems in the course of any type of cancer. A.W3. (laboratory medicine)

W2: possesses knowledge related to significance of laboratory diagnostic tests in the physiology and pathology as well as in prognosis and monitoring of therapy. D.W03. (laboratory medicine)

W3: is familiar with methods of evaluation of angiogenesis in physiological and pathological conditions. E.W05. (laboratory medicine)

W4: is acquainted with new developments in vascular medicine. E.W32. (laboratory medicine)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: is able to describe the pathophysiological processes in the course of neoplastic diseases. A.U12. (laboratory medicine)

U2: can explain differences in the structure and functioning of the organism at different stages of individual development. A.U03.(laboratory medicine)

U3: is capable of indicating the relationship between morphological abnormalities and the functions of tissues, organs and systems, clinical symptoms and diagnostic strategy. E.U01 (laboratory medicine)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: understands the need for continually improve professional skills. C.U11. (laboratory medicine)


Metody dydaktyczne:

Lectures:

- informative lecture;

- problem lecture;

- conversation lecture;

- didactic discussion.


Skrócony opis:

The aim of the lectures is for students to obtain knowledge of mechanism of angiogenesis and vasculogenesis in normal and pathological conditions. Since, fetus development, wound healing, chronic complication of diabetes or tumors growth and invasion could not exist without new blood vessels network.

Pełny opis:

The main task of the lectures is to familiarize students with the detailed mechanisms of blood vessels formation via vasculogenesis (de novo blood vessel generation from vascular progenitor cells) and angiogenesis (formation of new blood vessels via extension or remodeling from existing capillaries). Formation of new blood vessels occurs in many physiological states (during development of the embryo, cycling changes of the female reproductive tract), as well as in pathological processes (such as diabetic retinopathy and wound healing). Angiogenesis has been shown to be related to tumor formation, prognosis, and response to treatment in many tumor types. Intratumoral microvessels can be related to tumor behavior or hormone secretion in different endocrine tumors.

Lectures (each topic is organized on 4 academic hours):

1. Elements regulating angiogenesis;

2. The origin and function of circulating endothelial progenitor cells;

3. The role of angiogenesis in physiological processes especially during embryo development;

4. Vasculo- and angiogenesis in tumor growth and invasion;

5. Vasculo- and angiogenesis in cardiometabolic diseases.

Literatura:

Primary literature:

1. Teleanu RI, Chircov C, Grumezescu AM, Teleanu DM. Tumor angiogenesis and anti-angiogenic strategies for cancer treatment. J Clin Med. 2019;9(1):84.

2. Breier G. Angiogenesis in embryonic development--a review. Placenta. 2000;21 Suppl A:S11-5.

3. Martin A, Komada MR, Sane DC. Abnormal angiogenesis in diabetes mellitus. Med Res Rev. 2003;23(2):117-45.

4. Urbich C, Dimmeler S. Endothelial progenitor cells: characterization and role in vascular biology. Circ Res. 2004;95(4):343-53. Supplementary literature:

1. Edwards N, Langford-Smith AWW, Wilkinson FL, Alexander MY. Endothelial progenitor cells: New targets for therapeutics for inflammatory conditions with high cardiovascular risk. Front Med (Lausanne). 2018;5:200.

2. Zarychta E, Rhone P, Bielawski K, Michalska M, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Anti-angiogenic efficacy in invasive breast carcinoma patients depends on clinicopathological determinants. Adv Med Sci. 2019;64(2):216-223.

3. Rhone P, Bielawski K, Ziołkowska K, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Low pre-treatment count of circulating endothelial progenitors as a prognostic biomarker of the high risk of breast cancer recurrence. J Clin Med. 2019;8(11):1984.

Metody i kryteria oceniania:

Participation in all lectures is a condition of admission to the written test.

Written credit (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, K1): 30 test questions based solely on the content of the lectures.

The points obtained are converted into marks according to the following scale:

* fail - 0-55%

* satisfactory - 56-67%

* satisfactory plus - 68-75%

* good - 76-83%

* good plus - 84-91%

* very good - 92-100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ruszkowska-Ciastek
Prowadzący grup: Barbara Ruszkowska-Ciastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the lectures is for students to obtain knowledge of mechanism of angiogenesis and vasculogenesis in normal and pathological conditions. Since, fetus development, wound healing, chronic complication of diabetes or tumors growth and invasion could not exist without new blood vessels network.

Pełny opis:

The main task of the lectures is to familiarize students with the detailed mechanisms of blood vessels formation via vasculogenesis (de novo blood vessel generation from vascular progenitor cells) and angiogenesis (formation of new blood vessels via extension or remodeling from existing capillaries). Formation of new blood vessels occurs in many physiological states (during development of the embryo, cycling changes of the female reproductive tract), as well as in pathological processes (such as diabetic retinopathy and wound healing). Angiogenesis has been shown to be related to tumor formation, prognosis, and response to treatment in many tumor types. Intratumoral microvessels can be related to tumor behavior or hormone secretion in different endocrine tumors.

Lectures (each topic is organized on 4 academic hours):

1. Elements regulating angiogenesis;

2. The origin and function of circulating endothelial progenitor cells;

3. The role of angiogenesis in physiological processes especially during embryo development;

4. Vasculo- and angiogenesis in tumor growth and invasion;

5. Vasculo- and angiogenesis in cardiometabolic diseases.

Literatura:

Primary literature:

1. Teleanu RI, Chircov C, Grumezescu AM, Teleanu DM. Tumor angiogenesis and anti-angiogenic strategies for cancer treatment. J Clin Med. 2019;9(1):84.

2. Breier G. Angiogenesis in embryonic development--a review. Placenta. 2000;21 Suppl A:S11-5.

3. Martin A, Komada MR, Sane DC. Abnormal angiogenesis in diabetes mellitus. Med Res Rev. 2003;23(2):117-45.

4. Urbich C, Dimmeler S. Endothelial progenitor cells: characterization and role in vascular biology. Circ Res. 2004;95(4):343-53. Supplementary literature:

1. Edwards N, Langford-Smith AWW, Wilkinson FL, Alexander MY. Endothelial progenitor cells: New targets for therapeutics for inflammatory conditions with high cardiovascular risk. Front Med (Lausanne). 2018;5:200.

2. Zarychta E, Rhone P, Bielawski K, Michalska M, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Anti-angiogenic efficacy in invasive breast carcinoma patients depends on clinicopathological determinants. Adv Med Sci. 2019;64(2):216-223.

3. Rhone P, Bielawski K, Ziołkowska K, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Low pre-treatment count of circulating endothelial progenitors as a prognostic biomarker of the high risk of breast cancer recurrence. J Clin Med. 2019;8(11):1984.

Uwagi:

None

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Ruszkowska-Ciastek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

The aim of the lectures is for students to obtain knowledge of mechanism of angiogenesis and vasculogenesis in normal and pathological conditions. Since, fetus development, wound healing, chronic complication of diabetes or tumors growth and invasion could not exist without new blood vessels network.

Pełny opis:

The main task of the lectures is to familiarize students with the detailed mechanisms of blood vessels formation via vasculogenesis (de novo blood vessel generation from vascular progenitor cells) and angiogenesis (formation of new blood vessels via extension or remodeling from existing capillaries). Formation of new blood vessels occurs in many physiological states (during development of the embryo, cycling changes of the female reproductive tract), as well as in pathological processes (such as diabetic retinopathy and wound healing). Angiogenesis has been shown to be related to tumor formation, prognosis, and response to treatment in many tumor types. Intratumoral microvessels can be related to tumor behavior or hormone secretion in different endocrine tumors.

Lectures (each topic is organized on 4 academic hours):

1. Elements regulating angiogenesis;

2. The origin and function of circulating endothelial progenitor cells;

3. The role of angiogenesis in physiological processes especially during embryo development;

4. Vasculo- and angiogenesis in tumor growth and invasion;

5. Vasculo- and angiogenesis in cardiometabolic diseases.

Literatura:

Primary literature:

1. Teleanu RI, Chircov C, Grumezescu AM, Teleanu DM. Tumor angiogenesis and anti-angiogenic strategies for cancer treatment. J Clin Med. 2019;9(1):84.

2. Breier G. Angiogenesis in embryonic development--a review. Placenta. 2000;21 Suppl A:S11-5.

3. Martin A, Komada MR, Sane DC. Abnormal angiogenesis in diabetes mellitus. Med Res Rev. 2003;23(2):117-45.

4. Urbich C, Dimmeler S. Endothelial progenitor cells: characterization and role in vascular biology. Circ Res. 2004;95(4):343-53. Supplementary literature:

1. Edwards N, Langford-Smith AWW, Wilkinson FL, Alexander MY. Endothelial progenitor cells: New targets for therapeutics for inflammatory conditions with high cardiovascular risk. Front Med (Lausanne). 2018;5:200.

2. Zarychta E, Rhone P, Bielawski K, Michalska M, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Anti-angiogenic efficacy in invasive breast carcinoma patients depends on clinicopathological determinants. Adv Med Sci. 2019;64(2):216-223.

3. Rhone P, Bielawski K, Ziołkowska K, Rość D, Ruszkowska-Ciastek B. Low pre-treatment count of circulating endothelial progenitors as a prognostic biomarker of the high risk of breast cancer recurrence. J Clin Med. 2019;8(11):1984.

Uwagi:

None

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)