Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1703-A-ZF54-Sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia:

Opanowanie informacji dotyczących funkcjonowania komórek, tkanek, narządów, układów narządów w stopniu umożliwiającym zrozumienie zachowań zwierząt w tym człowieka. Umiejętności: rozumienie zależności pomiędzy poziomami informacyjnymi: genetycznym, indywidualnym i kulturowym. W podstawowym zakresie znajomość zasad ewolucji. Opanowanie podstawowych zasad rozumowania psychologii ewolucyjnej. Krytyczna ocena zależności geny – środowisko. W podstawowym zakresie znajomość anatomii ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka, poziomy integracji czuciowo-ruchowej, znaczenie czynnościowe głównych jednostek strukturalnych mózgu i ich wpływ na zachowania. Znajomość funkcjonowania układu hormonalnego i układu nerwowego autonomicznego i ich znaczenie na zachowanie. wpływ innych niż układ nerwowy i dokrewny układów na zachowanie. Umiejętność krytycznej analizy danych naukowych. Zrozumienie jedności nauki i sztuczności ograniczeń podziałów na dyscypliny.

Pełny opis:

Budowa i funkcja neuronów, neuroprzekaźnictwo synaptyczne i anatomia funkcjonalna układu nerwowego. Przewodzenie sygnału i biochemia układu nerwowego. Transportery i receptory wiązane z białkiem G jako produkt docelowy psychofarmakologicznego działania leków. Genetyka a psychofarmakologia. Obwody korowo-podkorowe a działanie leków psychotropowych. Psychozy i schizofrenia – leczenie psychofarmakologiczne. Leki przeciwpsychotyczne. Zaburzenia nastroju. Leki przeciwdepresyjne. Leki stabilizujące nastrój. Zaburzenia lękowe i leki ankjolityczne.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kalat James W.. Biologiczne podstawy psychologii Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

Dowolny atlas anatomii mózgu człowieka\ Gorzelańczyk E.J., Wierzbicki A. Ilustrowany Słownik Biologicznych dla kandydatów na studia przyrodnicze, OW Medsystem, 2004

Górska T, Grabowska A. (red) Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997

Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, 2001

Konturek: Fizjologia człowieka, Kraków 1995, t I i IV (wybrane rozdziały)

Narkiewicz, Moryś: Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna, Wyd. Lekarskie PZWL, 2001

Longstaff: Neurobiologia, PWN, 2002

11. Literatura uzupełniająca:

Cummings J. L., Mega M. S. Neuropsychiatria, Urban & Partner, Wrocław 2005

Damasio A. R. Tajemnice świadomości, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań, 2000.

Dawkins R. Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2003

Dawkins R. Rzeka genów, Wydawnictwo CIS, Oficyna Wydawnicza MOST, Warszawa 1995

Dawkins R. Samolubny gen. Prószyńska i S-ka, Warszawa,1996

Dawkins R. Ślepy zegarmistrz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994

Diamond J. Dlaczego lubimy seks. Ewolucja ludzkiej seksualności. Wydawnictwo CIS, Warszawa 1998

Diamond J. Strzelby, zarazki, maszyny – losy ludzkich społeczeństw, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2000

Diamond J. Trzeci szympans Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992

Foley R. Zanim człowiek stał się człowiekiem, Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001

Fouts R. Najbliżsi krewni. Jak szympansy uświadomiły mi, kim jesteśmy, Media Rodzina, Poznań, 1999.

Gorzelańczyk E. J Pamięć, świadomość, język. Zastosowanie algorytmu optymalizującego odstępy między powtórkami w glottodydaktyce, 2000, Oficyna Wydawnicza Medsystem, Poznań.

Gorzelańczyk E. J. Pomost pomiędzy nauczaniem materiału leksykalnego a funkcjonowaniem układu nerwowego - model pamięci długotrwałej. Scripta Neophilologica Posnaniensis, 2001, 3, 37-56.

Gorzelańczyk E. J., Nowakowski P. Pamięć, świadomość i biologiczne podłoże pochodzenia języka. Investigationes Linguisticae, 1999, 7, 161–172.

Gorzelańczyk E.J., Neurobiology and the evolution of human culture and language. Acta Neuropsychologica, 2003, 1(4), 436-448.

Rodolfo Riascos Llinas - I of the Vortex: From Neurons to Self, 2001

Łuczyńki E. Maćkiewicz J. Językoznawstwo Ogólne Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1999

McGowan Ch. Drapieżca i ofiara Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2000

Oiszczenko W. Geny i środowisko a wychowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Pinker S. Jak działa umysł, Książka i Wiedza, Warszawa, 2002

Plomin R. (red) Genetyka zachowania., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Ridley M. Czerwona królowa. Płeć a ewolucja natury ludzkiej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2001

Smith J. M., Szathmary E., Tajemnice przełomów w ewolucji. Od narodzin życia do powstania mowy ludzkiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000.

Squire, Bloom, McConnell, Roberts, Spitzer, Zigmond: Fundamental Neuroscience, 2nd edition, Academic Press

Wills Ch. Zółta febra, czarna bogini. Koewolucja ludzi i mikrobów. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2001

Wilson E.O. Konsiliencja, Zyski i S-ka, Poznań, 2002

Wilson E.O. O naturze ludzkiej

Wilson E.O. Różnorodność życia. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1999.

Wilson E.O. Socjobiologia

Wrangham R., Peterson D. Demoniczne samce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1999Stephen M. Stahl. Podstawy psychofarmakologii – poradnik lekarza praktyka

Longstaff A. Neurobiologia. Krótkie wykłady , PWN, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

wykłady, prezentacje multimedialne.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

obecność

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Gorzelańczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edward Gorzelańczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.