Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Rośliny kosmetyczne i lecznicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1706-KII-ZF30-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Rośliny kosmetyczne i lecznicze
Jednostka: Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu biologii (w tym botaniki)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

25 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Zna rośliny lecznicze i kosmetyczne, dostarczane przez nie surowce, zawartość związków czynnych i wynikające z ich obecności właściwości farmakologiczne roślin (K_W04)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych rośliny lecznicze i kosmetyczne (K_U17)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji, korzysta z fachowej literatury naukowej (K_K0)

Metody dydaktyczne:

Wykład: metody podające – wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Warsztaty: metody eksponujące – pokaz, obserwacja roślin w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych

- praca samodzielna studentaSkrócony opis:

Wykład dotyczy roślin kosmetycznych i leczniczych w Polsce. Przedstawia ich surowce lecznicze, związki czynne oraz działanie i zastosowanie w kosmetologii i lecznictwie. Obserwacja w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK pozwala na poznanie morfologii wybranych roślin.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy na temat roślin kosmetycznych i leczniczych rodzimych oraz uprawianych w Polsce. Zapoznaje z budową morfologiczną, siedliskiem naturalnym oraz niektórymi zagadnieniami biologii roślin.

Przedstawia surowce lecznicze, główne grupy związków czynnych oraz działanie i zastosowanie w kosmetologii, kulinariach oraz w lecznictwie.

Omawia zagadnienia (m.in. uwarunkowania prawne) dotyczące pozyskiwania surowca leczniczego ze stanu naturalnego. W części praktycznej, prowadzonej w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK, uczestnicy mają możliwość organoleptycznego poznawania gatunków zebranych w kolekcji.

Literatura:

• Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006.

• Broda B., Mowszowicz J., Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2000.

• Farmakopea Polska, Wydanie XI, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, 2017.

• Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

• Lewkowicz-Mosiej T., Leksykon roślin leczniczych. Świat Książki, Warszawa. 2003.

• Matławska I.: Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach i przygotowanie pracy na temat wybranej rośliny leczniczej (praca pisemna lub w formie prezentacji multimedialnej).

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Paszek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.