Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Nowoczesne metody instrumentalnej analizy struktur i właściwości fizykochemicznych biomolekuł i układów biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1708-A-ZF7-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Nowoczesne metody instrumentalnej analizy struktur i właściwości fizykochemicznych biomolekuł i układów biologicznych
Jednostka: Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zasadniczym celem jest rozszerzenie wiedzy z zakresu analizy instrumentalnej o nowoczesne metody analizy związków chemicznych o ważnych cechach biochemicznych. W szczególności mawiana jest instrumentalna analiza białek, kwasów nukleinowych, lipidów, witamin i innych związków małocząsteczkowych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest rozszerzenie wiedzy studentów co do zakresów stosowania technik rezonansowych, rozdzielczych oraz spektroskopowych. Korzystając z przykładów zaczerpniętych z bieżących publikacji naukowych omawiana jest przydatność wybranych technik instrumentalnych w badaniach poznawczych, diagnostycznych oraz technicznych.

Tematy wykładów

1. Nowoczesna spektroskopia jako źródło informacji o strukturze

2. Przykłady zastosowań jądrowego rezonansu magnetycznego w analizie biomolekuł

3. Przykłady zastosowań elektronowego rezonansu magnetycznego

4. Współczesne techniki rozdzielcze stosowane w analizie układów biochemicznych

5. Wykorzystanie technik tomograficznych w nowoczesnej diagnostyce medycznej.

6. Spektroskopia masowa biomolekuł

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Atkins P.W, CHEMIA FIZYCZNA, PWN, 2001.

Walenty Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 2004

Robert A.W. Johnstone , Malcolm E. Rose, Spektrometria mas. Podręcznik dla chemików,: PWN, 2001

Literatura uzupełniająca:

Joanna Sadlej, Spektroskopia molekularna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Czerwiec 2002

Jacek Hetper , Zygfryd Witkiewicz, Chromatografia gazowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001

Rajmund Michalski, Chromatografia jonowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,

Materiały źródłowe

Metody i kryteria oceniania:

Interaktywny wykład wspomagany multimedialnymi prezentacjami.

Samokształcenie:(praca własna studenta) rozwiązanie problemów postawionych na wykładzie

Zaliczenie na ocenę w postaci krótkiego testu obejmującego po jednym pytaniu z każdego dnia zajęć. Test wielokrotnego wyboru na ostatnim wykładzie, liniowa skala ocen bdb >90%, db+ >80%, db >70%, dst+ >60%, dst >50%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cysewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cysewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.