Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Cytochromy P450: genetyka, struktura i funkcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1710-F-WF94-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Cytochromy P450: genetyka, struktura i funkcja
Jednostka: Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: Renata Mikstacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady będą obejmowały zagadnienia związane z genetyką oraz budową i funkcją enzymów określanych jako super rodzina cytochromów P450. Zostanie omówiona rola cytochromów w metabolizmie substratów endo i egzogennych, w tym również leków i prokancerogenów.

Pełny opis:

Cytochromy P450 stanowią grupę enzymów różniących się strukturą i specyficznością substratową oraz występowaniem w tkankach człowieka. W ramach wykładów zostaną scharakteryzowane poszczególne rodziny cytochromów pod względem budowy i aktywności enzymatycznej oraz wyjaśniony mechanizm ich działania. W oparciu o najnowszą literaturę zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zależności między strukturą cytochromów a aktywnością (badania metodą dokowania molekularnego), oraz udział rodziny 1 cytochromów P450 w procesach związanych z kancerogenezą i farmakoterapią nowotworów. Zostaną przedstawione metody poszukiwania efektywnych inhibitorów cytochromów P450 z zastosowaniem technik komputerowych.

Zakres tematów:

1. Cytochromy P450 jak super rodzina enzymów; podział i nazewnictwo;

2. Genetyczne uwarunkowany polimorfizm cytochromów P450 w tkankach człowieka;

3. Specyficzność substratowa cytochromów P450;

4. Mechanizm reakcji katalizowanych przez cytochromy P450 ze szczególnym uwzględnieniem cytochromów rodziny 1 (CYP1);

5. Metabolizm leków za pośrednictwem cytochromów P450;

6. Udział enzymów z rodziny CYP1 w inicjacji kancerogenezy – aktywacja kancerogenów;

7. Rola inhibitorów cytochromów P450 w chemioterapii nowotworów ;

8. Wykorzystanie technik komputerowych w badaniu substratów i inhibitorów cytochromów P450.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Guengerich FP, Munro AW. Unusual cytochrome P450 enzymes and reactions. J. Biol. Chem. 2013, 288, 24, 17065-17079.

2. Kandel SE, Lampe JN. Role of protein-protein interactions in cytochrome P450-mediated drug metabolism and toxicity. Chem. Res. Toxicol. 2014, 27, 1474-1486.

Literatura uzupełniająca:

1. Go RE., Hwang KA., Choi KC. Cytochrome P450 1 family and cancers. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2015, 147: 24-30.

2.Zanger UM, Klein K et al. Genetics, epigenetics, and regulation of drug-metabolizing cytochrome P450 enzymes. Clin. Pharmacol. Ther. 2014, 95, 258-261.

3. Olsen L, Oostenbrink C, Jorgensen FS. Prediction of cytochrome P450 mediated metabolism. Adv. Drug Delivery Rev. 2015, 86, 61-71.

4. Kumar R., Gupta D. Identification of CYP1B1-specific candidate inhibitors using combination of in silico screening, integrated knowledge-based filtering, and molecular dynamics simulations. Chem. Biol. Drugs Des. 2016, 88, 730-739.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładzie

i przygotowanej prezentacji.

Zajęcia będą odbywały się w wtorki w godzinach 18 - 19:30.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mikstacka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)