Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Wybrane roślinne surowce lecznicze w tradycyjnej medycynie chińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1713-F-WF96-J
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Wybrane roślinne surowce lecznicze w tradycyjnej medycynie chińskiej
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach 15 godzin

Analiza literatury fachowej 15 godzin

Przygotowanie prezentacji 5 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna przykłady monografii surowców roślinnych stosowanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

W2. Zna składniki czynne i metody standaryzacji surowców roślinnych stosowanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

W1. Zna przykłady monografii surowców roślinnych stosowanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej

W2. Zna składniki czynne i metody standaryzacji surowców roślinnych stosowanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej.


Metody dydaktyczne:

Wykład konserwatoryjny z zastosowaniem prezentacji multimedialnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi leczniczymi surowcami roślinnymi, stosowanymi w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Uczestnicy zajęć poznają wiadomości o charakterze botanicznym, fitochemicznym i farmakologicznym.

Pełny opis:

W toku realizacji zajęć zostaną przedstawione wybrane surowce roślinne o działaniu leczniczym, stosowane w Tradycyjne Medycynie Chińskiej. Przedstawione zostaną informacje z zakresu charakterystyki botanicznej, składu i zastosowania surowców. Uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie dokonać krytycznej analizy zebranych danych literaturowych na temat poznawanych surowców.

Literatura:

1. Matławska I (red.): Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2008

2. Kohlműnzer St. Farmakognozja. PZWL, Warszawa 2000

3. Natural Health Prodcucts Ingredients Database, http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/search-rechercheReq.do

4. Google Scholar: https://scholar.google.pl/

Metody i kryteria oceniania:

1. Matławska I (red.): Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 2008

2. Kohlműnzer St. Farmakognozja. PZWL, Warszawa 2000

3. Natural Health Prodcucts Ingredients Database, http://webprod.hc-sc.gc.ca/nhpid-bdipsn/search-rechercheReq.do

4. Google Scholar: https://scholar.google.pl/

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Modnicki
Prowadzący grup: Daniel Modnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)