Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Immunomodulacyjne właściwości mikrobiomu człowieka i jego znaczenie w patogenezie chorób

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1714-A-ZF-IWMCZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Immunomodulacyjne właściwości mikrobiomu człowieka i jego znaczenie w patogenezie chorób
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 5 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementarnej wiedzy z przedmiotu immunologia obejmującej budowę układu immunologicznego oraz funkcje podstawowych populacji komórek odpowiedzi swoistej i nieswoistej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury - 3

- przygotowanie do zaliczenia - 5


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna pojęcia mikrobiom, mikrobiota, dysbioza, probiotyk, prebiotyk, symbiotyk i rozumie różnice pomiędzy nimi;

W2: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna, rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy działania flory jelitowej człowieka

W3: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W15 (efekt kierunkowy): zna mechanizmy immunomodulacyjnego działania probiotyków.

W4: Treść efektu przedmiotowego - K_C.W7 (efekt kierunkowy): zna przykłady chorób, w leczeniu których stosowane są probiotyki


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Treść efektu przedmiotowego - K_D.U1 (efekt kierunkowy): potrafi wyjaśnić związek pomiędzy mikroflorą człowieka, jego układem immunologicznym a objawami klinicznymi

U2: Treść efektu przedmiotowego - K_A.U16 (efekt kierunkowy): potrafi wyjaśniać wpływ żywności funkcjonalnej na skład mikroflory człowieka


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.K1.(efekt kierunkowy): ma świadomość konieczności samokształcenia i systematycznego wzbogacania wiedzy.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W trakcie wykładu przeanalizowana zostanie interakcja pomiędzy mikrobiomem a układem immunologicznym człowieka. Omówiony zostanie związek pomiędzy zaburzeniami mikrobiomu a patogenezą takich chorób cywilizacyjnych jak nadciśnienie, cukrzyca, nowotwory w kontekście interakcji z układem odpornościowym. Odpowiemy na pytanie czy żywność funkcjonalna, taka jak probiotyki, prebiotyki i symbiotyki, może modulować odpowiedź immunologiczną gospodarza i przez to pomagać w zwalczaniu chorób.

Pełny opis:

Szczegółowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

- charakterystyka mikrobiomu człowieka: skład, występowanie, czynniki środowiskowe wpływające na jego zmiany, zaburzenia mikrobiomu;

- funkcje mikrobiomu ze szczególnym omówieniem właściwości immunomodulacyjnych: regulacja przez bezpośredni kontakt oraz wytwarzanie krótko-łańcuchowych kwasów tłuszczowych.

- żywność funkcjonalna: probiotyki, prebiotyki i symbiotyki

- potencjalne korzyści stosowania probiotyków i prebiotyków w suplementacji mikroflory człowieka i modulacji odpowiedzi zapalnej;

- udział mikroflory w patogenezie chorób cywilizacyjnych:

- związek przewlekłego stanu zapalnego i mikroflory jelitowej z otyłością i opornością na insulinę;

- modulacja odpowiedzi odpornościowej przez mikrobiom jako czynnik rozwoju nowotworów

- modulacja mikrobiomu jako istotny czynnik wpływający na skuteczność immunoterapii przeciwnowotworowych – najnowsze doniesienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa, PWN Warszawa 2007

2. Immunologia kliniczna , M.Kowalski, Mediton 2000

3. Immunologia , Roitt, pod red. J.Żeromskiego , Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag Brema 1996

Literatura uzupełniająca:

4 Mikrobiota organizmu ludzkiego i jej wpływ na homeostazę immunologiczną – część I: KATARZYNA GREGORCZYK-MAŚLANKA, RYSZARD KURZAWA; Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (3): 146-150

5. Wpływ naturalnej flory jelitowej na odpowiedź immunologiczną; Anna Strzępa, Marian Szczepanik; Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 908-920

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie ustne na ocenę na podstawie obecności na wykładzie

i odpowiedzi ustnej

ndst - <12,0 pkt (<60%)

dst- 12,0 pkt (60%)

dst plus- 13,6 pkt (68%)

db- 15,2 pkt (76%)

db plus- 16,8 pkt (84%)

bdb- 18,0 pkt (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kubiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kubiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.