Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Układ Immunologiczny od poczęcia do śmierci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1714-F-ZF-UKLADIMMUN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Układ Immunologiczny od poczęcia do śmierci
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementarnej wiedzy z przedmiotu immunologia obejmującej budowę układu immunologicznego oraz funkcje podstawowych populacji komórek odpowiedzi swoistej i nieswoistej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury - 3

- przygotowanie do zaliczenia - 5


Łącznie: 25 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W13 (efekt kierunkowy): zna mechanizmy warunkujące starzenie się odporności wrodzonej i nabytej.

W2: Treść efektu przedmiotowego - K_A.W13 (efekt kierunkowy): wymienia czynniki środowiskowe wpływające na starzenie się układu immunologicznego.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Treść efektu przedmiotowego - K_A.U11

(efekt kierunkowy): potrafi wyjaśnić mechanizm starzenia się układu immunologicznego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Treść efektu przedmiotowego - K_B.K2 (efekt kierunkowy): potrafi samodzielnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych informacji

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy z prezentacją multimedialną

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Tematem wykładu są zmiany w funkcjonowania układu immunologicznego związane z wiekiem. Omówione zostaną różnice w aktywności immunologicznej organizmu człowieka w zależności od jego wieku. Poruszony zostanie temat wpływu czynników środowiskowych na ten proces oraz skutków starzenia się układu immunologicznego.

Pełny opis:

Wykład dotyczył będzie problemu starzenia się układu immunologicznego, czynników wpływających na ten proces i jego skutków. Szczegółowo omówione zostaną następujące zagadnienia:

- immunologiczna teoria starzenia, etapy starzenia;

- dojrzewanie i rozwój układu immunologicznego w okresie prenatalnym;

- mechanizmy starzenia się odpowiedzi wrodzonej i nabytej: różnice pomiędzy odpowiedzią immunologiczną osób młodych, dojrzałych i starszych;

- odpowiedź immunologiczna w ciąży: czynniki immunologiczne warunkujące prawidłowy przebieg ciąży i uczestniczące w jej patogenezie;

- czynniki środowiskowe wpływające na dojrzewanie i starzenie się układu immunologicznego: alergeny, przewlekłe zakażenia wirusowe, niedożywienie, itd.

- metody oceny dojrzałości odpowiedzi immunologicznej

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa, PWN Warszawa 2007

2. Immunologia kliniczna , M.Kowalski, Mediton 2000

3. Immunologia , Roitt, pod red. J.Żeromskiego , Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag Brema 1996

Literatura uzupełniająca:

4. Mechanizmy starzenia się układu odpornościowego

a niektóre choroby wieku podeszłego, Jacek M. Witkowski, Postępy Biochemii 60 (2) 2014

5. Immunostarzenie – wpływ procesu starzenia na komponenty układu immunologicznego, Magdalena Klaudia Jabłońska, GERONTOLOGIA POLSKA 2013, 4, 143-14

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie ustne na ocenę na podstawie obecności na wykładzie

i odpowiedzi ustnej

ndst - <12,0 pkt (<60%)

dst- 12,0 pkt (60%)

dst plus- 13,6 pkt (68%)

db- 15,2 pkt (76%)

db plus- 16,8 pkt (84%)

bdb- 18,0 pkt (90%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kubiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kubiszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.