Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-A-ZF28-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń
Jednostka: Katedra i Zakład Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Analityka Medyczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń dotyczy mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się lekooporności wśród drobnoustrojów. W trakcie wykładów studenci zostają zapoznani z konwencjonalnymi i eksperymentalnymi metodami leczenia zakażeń oraz metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• przedstawienie zjawiska narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów uczestniczących w zakażeniach szpitalnych i pozaszpitalnych,

• poznanie współczesnych problemów w leczeniu zakażeń z udziałem drobnoustrojów wielolekoopornych,

• przybliżenie wiedzy na temat alternatywnych lub uzupełniających metod leczenia przewlekłych zakażeń – zastosowania autoszczepionek, bakteriofagów, bakteriocyn, probiotyków, prebiotyków, synbiotyków oraz ich wpływu na stan zdrowia w różnych jednostkach chorobowych,

• zaznajomienie ze zjawiskiem komunikowania się drobnoustrojów i jego wykorzystaniem jako strategii w leczeniu zakażeń.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dostępna u wykładowców

Literatura uzupełniająca:

1. Burns AJ, Rowland IR: Anti-carcinogenicity of probiotics and prebiotics. Curr Issues Intest Microbiol, 2000; 1: 13-24

2. Chmiel A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Warszawa, PWN, 1998

3. Chomiczewski K, Gall W, J. Grzybowski J: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Bielsko-Biała, a-medica press 2001

4. Cummings JH, Macfarlane GT, Englyst HN: Prebiotic digestion and fermentation. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 415S-20S

5. Dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością QMS. Materiały szkoleniowe Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. DA/PC/E10-BL I/2002

6. Gospodarek E: Zakażenia krwi – strategie diagnostyczne. Twój magazyn medyczny. 2002; 8:24-32

7. Grzybowski J, Reiss J: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Warszawa, PZWL, 2001

8. Jabłoński L, Karwat JD: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2002

9. Janicki S, Fiebiga A: Farmacja stosowana. Warszawa, PZWL, 2001

10. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa, PZWL, 1997

11. Lethon Z: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa, PZWL, 1997

12. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Warszawa, IX. 2003

13. Materiały z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Poznań, IX. 2002. Nowiny Lekarskie, suplement 1, 2002

14. Milner JA: Functional foods: the US perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1654S-9S

15. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001

16. Parandowska W: Mikrobiologia farmaceutyczna. Warszawa, PZWL, 1997

17. Pathmakanthan S, Meance S, Edwards CA: Probiotics: a review of human studies to date and methodological approaches. Microb Ecol Health Dis, 2000; 12: 10-30

18. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; eight edition. NCCLS M100-S13, January 2003

19. Roberfroid MB: Concepts and strategy of functional food science: the European perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1660S-4S

20. Sanders ME: Consideration for use of probiotic bacteria to modulate human health. J Nutr, 2000; 130: 384S-90S

21. Stanton C i wsp: Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 476S-83S

22. Strój L, Weber-Dąbrowska B, Partyka K, Mulczyk M, Wójcik M: Skuteczne zastosowanie bakteriofagoterapii w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka. Neur Neurochir Pol, 1999; 3: 693-7

23. Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH: Biologia molekularna. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000

24. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy of bacterial infections: an uptade of our institute’s experience. Arch Immunol The. Exp, 2000; 48: 547-51

25. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy for infections in cancer patients. Clin Appl Immunol Rev 2001; 1: 131-4

26. Wenzel R: Kontrola zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999

27. Woodford N, Johnson AP. Molecular bacteriology protocols and clinical applications. New Jersey, Human Press, 1998

28. Wymogi normy. Zalecenia dotyczące budowy systemu jakości. Wytyczne dla laboratoriów mikrobiologicznych obowiązujące przy ubieganiu się o akredytację. Ministerstwo Zdrowia. Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości w Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.