Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-F-WF68-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń poświęcony jest mechanizmom powstawania i rozprzestrzeniania się lekooporności wśród drobnoustrojów. W trakcie wykładów studenci zostają zapoznani z konwencjonalnymi i eksperymentalnymi metodami leczenia zakażeń oraz metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• zapoznanie z najnowszymi metodami mikrobiologicznymi ułatwiającymi diagnozowanie zakażeń,

• przedstawienie zjawiska narastania oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów uczestniczących w zakażeniach szpitalnych i pozaszpitalnych,

• poznanie współczesnych problemów w leczeniu zakażeń z udziałem drobnoustrojów wielolekoopornych,

• przybliżenie wiedzy na temat alternatywnych lub uzupełniających metod leczenia przewlekłych zakażeń bakteryjnych – zastosowania autoszczepionek, bakteriofagów, bakteriocyn, probiotyków, prebiotyków, synbiotyków oraz ich wpływu na stan zdrowia w różnych jednostkach chorobowych,

• zaznajomienie z następstwami zakażeń krwi, metodami wykrywania czynników etiologicznych, rodzajem, wartościami i znaczeniem markerów w wykrywaniu zakażeń krwi (wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych, pierwotniaczych), zakażeń układowych a zakażeniem miejscowym, chorobami autoimmunologicznymi, reakcjami alergicznymi, różnicowaniem diagnostycznym między posocznicą, a SIRS pochodzenia nieinfekcyjnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dostępna u wykładowców

Literatura uzupełniająca:

1. Burns AJ, Rowland IR: Anti-carcinogenicity of probiotics and prebiotics. Curr Issues Intest Microbiol, 2000; 1: 13-24

2. Chmiel A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Warszawa, PWN, 1998

3. Chomiczewski K, Gall W, J. Grzybowski J: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Bielsko-Biała, a-medica press 2001

4. Cummings JH, Macfarlane GT, Englyst HN: Prebiotic digestion and fermentation. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 415S-20S

5. Dokumentowanie Systemu Zarządzania Jakością QMS. Materiały szkoleniowe Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. DA/PC/E10-BL I/2002

6. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

7. Dzierżanowskiej D, Jeliaszewicza J: Zakażenia szpitalne. Bielsko-Biała, a-medica press 1999

8. Gospodarek E: Zakażenia krwi – strategie diagnostyczne. Twój magazyn medyczny. 2002; 8:24-32

9. Grzybowski J, Reiss J: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Warszawa, PZWL, 2001

10. Hryniewicz W, Mészáros J: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, Warszawa 2001

11. Jabłoński L, Karwat JD: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2002

12. Jakóbisiak M: Immunologia. PWN Warszawa, 2000

13. Janicki S, Fiebiga A: Farmacja stosowana. Warszawa, PZWL, 2001

14. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa, PZWL, 1997

15. Kańtoch M: Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badań diagnostycznych. PZWL, Warszawa, 1987

16. Lethon Z: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa, PZWL, 1997

17. Mackiewicz S: Immunologia. PZWL, Warszawa, 1986

18. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D: Zakażenia i zarażenia człowieka. Warszawa, PZWL, 2001

19. Magdzik W, Naruszewicz-Lesuk D, Zielińska A: Wakcynologia. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

20. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Warszawa, IX. 2003

21. Materiały z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Poznań, IX. 2002. Nowiny Lekarskie, suplement 1, 2002

22. Milner JA: Functional foods: the US perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1654S-9S

23. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001

24. Parandowska W: Mikrobiologia farmaceutyczna. Warszawa, PZWL, 1997

25. Pathmakanthan S, Meance S, Edwards CA: Probiotics: a review of human studies to date and methodological approaches. Microb Ecol Health Dis, 2000; 12: 10-30

26. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; eight edition. NCCLS M100-S13, January 2003

27. Przondo-Mordarska A: Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych. Wyd. Continuo, Wrocław, 2004

28. Roberfroid MB: Concepts and strategy of functional food science: the European perspective. Am J Clin Nutr, 2000; 71: 1660S-4S

29. Sanders ME: Consideration for use of probiotic bacteria to modulate human health. J Nutr, 2000; 130: 384S-90S

30. Stanton C i wsp: Market potential for probiotics. Am J Clin Nutr, 2001; 73: 476S-83S

31. Strój L, Weber-Dąbrowska B, Partyka K, Mulczyk M, Wójcik M: Skuteczne zastosowanie bakteriofagoterapii w ropnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u noworodka. Neur Neurochir Pol, 1999; 3: 693-7

32. Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH: Biologia molekularna. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000

33. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy for infections in cancer patients. Clin Appl Immunol Rev 2001; 1: 131-4

34. Weber-Dąbrowska B, Mulczyk M, Górski A: Bacteriophage therapy of bacterial infections: an uptade of our institute’s experience. Arch Immunol The. Exp, 2000; 48: 547-51

35. Wenzel R: Kontrola zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999

36. Woodford N, Johnson AP. Molecular bacteriology protocols and clinical applications. New Jersey, Human Press, 1998

37. Wymogi normy. Zalecenia dotyczące budowy systemu jakości. Wytyczne dla laboratoriów mikrobiologicznych obowiązujące przy ubieganiu się o akredytację. Ministerstwo Zdrowia. Koordynator ds. Organizacji Systemu Jakości w Laboratoriach Diagnostycznych. Warszawa, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.