Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Zakażenia - współczesne problemy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-K-ZF19-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Zakażenia - współczesne problemy
Jednostka: Katedra i Zakład Mikrobiologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot Zakażenia - współczesne problemy obejmuje zagadnienia związane z mechanizmami powstawania i znaczeniem lekooporności wśród drobnoustrojów. W trakcie wykładów studenci zostają zapoznani z podstawowymi informacjami na temat nanonabkterii, mikotoksyn, rzadkich chorób infekcyjnych oraz możliwością wykorzystania drobnoustrojów jako broni biologicznej.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• zapoznać z najnowszymi metodami mikrobiologicznymi ułatwiającymi diagnozowanie zakażeń,

• przedstawić zjawiska narastania lekooporności i wielolekooporności wśród drobnoustrojów,

• zapoznać z współczesnymi problemami w leczeniu zakażeń z udziałem drobnoustrojów wielolekoopornych,

• zaznajomić z następstwami zakażeń krwi,

• scharakteryzować nanobakterie ich wpływ na zdrowie człowieka,

• przedstawić właściwości mikotoksyn i biotoksyn morskich oraz możliwości ich wykrywania w żywności,

• zapoznać z zagrożeniami związanymi z możliwością negatywnego wykorzystania drobnoustrojów chorobotwórczych,

• zaznajomić z epidemiologią zakażeń w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dostępna u wykładowców

Literatura uzupełniająca:

1. Chmiel A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Warszawa, PWN, 1998

2. Chmielewski T, Tylewska-Wierzbanowska S. Nowe riketsjozy w Europie. Post Mikrobiol, 2008, 3 (47): 307-311.

3. Chomiczewski K, Gall W, J. Grzybowski J: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Bielsko-Biała, a-medica press 2001

4. Chomiczewski K. Zagrożenie bioterroryzmem. Przegl Epiemiol. 2003, 57: 349-53.

5. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

6. Dzierżanowskiej D, Jeliaszewicza J: Zakażenia szpitalne. Bielsko-Biała, a-medica press 1999

7. Gospodarek E: Zakażenia krwi – strategie diagnostyczne. Twój magazyn medyczny. 2002; 8:24-32

8. Grzybowski J, Reiss J: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Warszawa, PZWL, 2001

9. Hryniewicz W, Mészáros J: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, Warszawa 2001

10. Jabłoński L, Karwat JD: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2002

11. Jagielski M, Rastawicki W, Kałużewski S, Gierczyński R. Jersinioza – niedoceniona choroba zakaźna. Przegl Epidemiol, 2002, 56: 57-64.

12. Jakóbisiak M: Immunologia. PWN Warszawa, 2000

13. Janicki S, Fiebiga A: Farmacja stosowana. Warszawa, PZWL, 2001

14. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa, PZWL, 1997

15. Kańtoch M: Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badań diagnostycznych. PZWL, Warszawa, 1987

16. Kępka P. Bioterroryzm. Polska wobec uzycia broni biologicznej. Wydawnictwo DIFIN 2009

17. Lethon Z: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa, PZWL, 1997Materiały z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Poznań, IX. 2002. Nowiny Lekarskie, suplement 1, 2002

18. Mackiewicz S: Immunologia. PZWL, Warszawa, 1986

19. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D: Zakażenia i zarażenia człowieka. Warszawa, PZWL, 2001

20. Magdzik W, Naruszewicz-Lesuk D, Zielińska A: Wakcynologia. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

21. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Warszawa, IX. 2003

22. Michalski MM. Biotoksyny morskie – występowanie i metody analizy. Żywność, 2006, 3(48): 16-22.

23. Mierzejewski J. Bioterroryzm. Post Mikrobiol, 2001, 40: 279-85.

24. Parandowska W: Mikrobiologia farmaceutyczna. Warszawa, PZWL, 1997

25. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; eight edition. NCCLS M100-S13, January 2006

26. Przondo-Mordarska A: Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych. Wyd. Continuo, Wrocław, 2004

27. Rokosz A, Łuczak M. Nanobakterie – nowa grupa mikroorganizmów chorobotwórczych dla ludzi. Zakażenia 1/2005, 94-97.

28. Sala E, Lipiec A, Zygmunt A, Burdzel Z, Ogórek M, Chyla M. Choroba kociego pazura – przebieg kliniczny, rozpoznanie. Przegl Epidemiol 2006, 60: 307-313.

29. Stępień M, Sokół-Leszczyńska B, Łuczak M. Mykotoksyny, produkty spożywcze a zdrowie człowieka. Post. Mikrobiol., 2007, 46 (2):167-177.

30. Szych J. Alarmujący wzrost liczby zakażeń ludzi w Polsce „amerykańskim” typem serologicznym pałeczek Yersinia enterocolitica. Meldunek 6/A/08 o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1.06. do 15.06.2008 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii.

31. Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH: Biologia molekularna. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000

32. Urbano P, Urbano F. Nanobacteria: facts or fancies? PLoS Pathogens. 2007, 3 (5): 567-570.

33. Wenzel R: Kontrola zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999

34. Wilk I, Martirosian G. Nanobakterie – charakterystyka mikrobiologiczna. Postępy Hig Med Dosw, 2004, 58: 60-64.

35. Woodford N, Johnson AP. Molecular bacteriology protocols and clinical applications. New Jersey, Human Press, 1998

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)