Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Zakażenia miejscowe i układowe z objawami skórnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-KII-ZF3-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Zakażenia miejscowe i układowe z objawami skórnymi
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot Zakażenia miejscowe i układowe z objawami skórnymi ma za zadania zapoznać i uzupełnić wiedzę konieczną do zrozumienia istoty chorobotwórczości drobnoustrojów, epidemiologii zakażeń, właściwego postępowania profilaktycznego dla ochrony własnej i klientów zakładu kosmetycznego.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

• przedstawić przeżywalność i drogi rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w środowisku człowieka,

• zaznajomić z wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi zakażeniami skóry i tkanki podskórnej,

• przedstawić choroby skóry wywoływanych przez pierwotniaki, robaki i stawonogi,

• zapoznać z zasadami postępowania prewencyjnego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dostępna u wykładowców

Literatura uzupełniająca:

1. Adamski Z, Batura-Gabryel H: Mikologia lekarska dla lekarzy i absolwentów. AM Poznań, Poznań 2007

2. Buczek A: Choroby pasożytnicze - epidemiologia, diagnostyka, objawy. Koliber-Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych, Lublin, 2005

3. Drewa G: Laboratoryjna diagnostyka parazytologiczna. AM w Bydgoszczy, 1990

4. Dziubek Z: Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL, Warszawa, 2006

5. Elewski B: Grzybicze zakażenia skóry. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2000

6. Gertig H: Regulacje prawne w kosmetyce. UMK Poznań, Poznań, 2007

7. Isaacs D: Choroby infekcyjne u dzieci. Wytyczne oparte na dowodach naukowych. Medipage, Warszawa, 2010

8. Jabłońska S, Majewski S: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. PZWL, Warszawa, 2005

9. Jabłoński L: Podstawy mikrobiologii lekarskiej. PZWL, Warszawa, 1986

10. Januszkiewicz J, Kassur B: Choroby zakaźne i inwazyjne. PZWL, Warszawa, 1988

11. Kańtoch M: Wirusologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1998

12. Kurnatowska A: Wybrane zagadnienia mykologii medycznej. Promedi, Łóź, 1995

13. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D, Zieliński A: Choroby zakaźne i pasożytnicze - epidemiologia i profilaktyka. a–medica press, Bielsko-Biała, 2007

14. Murawska - Ciałowicz E, Zawadzki M: Higiena - podręcznik dla absolwentów wydziałów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2005

15. Nickerson E: Crash Course - Choroby zakaźne. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008

16. Rudkowski Z: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa, 2001

17. Schlegel H: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa, 2008

18. Schlegel HG: Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa, 2008

19. Szepietowski J: Grzybice skóry i paznokci. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2001

20. Virella G: Mikrobiologia i choroby zakaźne. Urban & Partner, Wrocław, 2000

21. Zaremba ML, Borowski J: Mikrobiologia lekarska dla absolwentów medycyny. PZWL, Warszawa, 2004

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Hołyńska-Iwan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska, Alicja Sękowska, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek
Prowadzący grup: Anna Michalska, Krzysztof Skowron, Patrycja Zalas-Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)