Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1716-ZF44-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Współczesne problemy związane z diagnostyką i leczeniem zakażeń
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Skrócony opis:

Przedmiot Zakażenia - współczesne problemy jest poświęcony zagadnieniom związanym z mechanizmami powstawania i znaczeniem lekooporności wśród drobnoustrojów. W trakcie wykładów studenci zostają zapoznani z podstawowymi informacjami na temat nanonabkterii, mikotoksyn, rzadkich chorób infekcyjnych oraz możliwością wykorzystania drobnoustrojów jako broni biologicznej.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu:

 • zapoznać z najnowszymi metodami mikrobiologicznymi ułatwiającymi diagnozowanie zakażeń,

 • przedstawić zjawiska narastania lekooporności i wielolekooporności wśród drobnoustrojów,

 • zapoznać z współczesnymi problemami w leczeniu zakażeń z udziałem drobnoustrojów wielolekoopornych,

 • zaznajomić z następstwami zakażeń krwi,

 • scharakteryzować nanobakterie ich wpływ na zdrowie człowieka,

 • przedstawić właściwości mikotoksyn i biotoksyn morskich oraz możliwości ich wykrywania w żywności,

 • zapoznać z zagrożeniami związanymi z możliwością negatywnego wykorzystania drobnoustrojów chorobotwórczych,

 • zaznajomić z epidemiologią zakażeń w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

 1. Dzierżanowska D: Antybiotykoterapia praktyczna. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

 2. Dzierżanowskiej D, Jeliaszewicza J: Zakażenia szpitalne. Bielsko-Biała, a-medica press 1999

 3. Hryniewicz W, Mészáros J: Antybiotyki w profilaktyce i leczeniu zakażeń. PZWL, Warszawa 2001

 4. Jakóbisiak M: Immunologia. PWN Warszawa, 2000

 5. Kańtoch M: Materiał do bakteriologicznych, parazytologicznych i wirusologicznych badań diagnostycznych. PZWL, Warszawa, 1987

 6. Mackiewicz S: Immunologia. PZWL, Warszawa, 1986

 7. Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D: Zakażenia i zarażenia człowieka. Warszawa, PZWL, 2001

 8. Magdzik W, Naruszewicz-Lesuk D, Zielińska A: Wakcynologia. α-Medica Press, Bielsko-Biała, 2005

 9. Przondo-Mordarska A: Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zakażeniach układowych. Wyd. Continuo, Wrocław, 2004

Literatura uzupełniająca:

 1. Chmiel A. Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. Warszawa, PWN, 1998

 2. Chmielewski T, Tylewska-Wierzbanowska S. Nowe riketsjozy w Europie. Post Mikrobiol, 2008, 3 (47): 307-311.

 3. Chomiczewski K, Gall W, J. Grzybowski J: Epidemiologia działań wojennych i katastrof. Bielsko-Biała, a-medica press 2001

 4. Chomiczewski K. Zagrożenie bioterroryzmem. Przegl Epiemiol. 2003, 57: 349-53.

 5. Gospodarek E: Zakażenia krwi – strategie diagnostyczne. Twój magazyn medyczny. 2002; 8:24-32

 6. Grzybowski J, Reiss J: Praktyczna bakteriologia lekarska i sanitarna. Warszawa, PZWL, 2001

 7. Jabłoński L, Karwat JD: Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Lublin, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., 2002

 8. Jagielski M, Rastawicki W, Kałużewski S, Gierczyński R. Jersinioza – niedoceniona choroba zakaźna. Przegl Epidemiol, 2002, 56: 57-64.

 9. Janicki S, Fiebiga A: Farmacja stosowana. Warszawa, PZWL, 2001

 10. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Warszawa, PZWL, 1997

 11. Kępka P. Bioterroryzm. Polska wobec uzycia broni biologicznej. Wydawnictwo DIFIN 2009

 12. Lethon Z: Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Warszawa, PZWL, 1997Materiały z IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Poznań, IX. 2002. Nowiny Lekarskie, suplement 1, 2002

 13. Materiały z I Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Warszawa, IX. 2003

 14. Michalski MM. Biotoksyny morskie – występowanie i metody analizy. Żywność, 2006, 3(48): 16-22.

 15. Mierzejewski J. Bioterroryzm. Post Mikrobiol, 2001, 40: 279-85.

 16. Parandowska W: Mikrobiologia farmaceutyczna. Warszawa, PZWL, 1997

 17. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; eight edition. NCCLS M100-S13, January 2006

 18. Rokosz A, Łuczak M. Nanobakterie – nowa grupa mikroorganizmów chorobotwórczych dla ludzi. Zakażenia 1/2005, 94-97.

 19. Sala E, Lipiec A, Zygmunt A, Burdzel Z, Ogórek M, Chyla M. Choroba kociego pazura – przebieg kliniczny, rozpoznanie. Przegl Epidemiol 2006, 60: 307-313.

 20. Stępień M, Sokół-Leszczyńska B, Łuczak M. Mykotoksyny, produkty spożywcze a zdrowie człowieka. Post. Mikrobiol., 2007, 46 (2):167-177.

 21. Szych J. Alarmujący wzrost liczby zakażeń ludzi w Polsce „amerykańskim” typem serologicznym pałeczek Yersinia enterocolitica. Meldunek 6/A/08 o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach zgłoszonych w okresie od 1.06. do 15.06.2008 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii.

 22. Turner PC, McLennan AG, Bates AD, White MRH: Biologia molekularna. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2000

 23. Urbano P, Urbano F. Nanobacteria: facts or fancies? PLoS Pathogens. 2007, 3 (5): 567-570.

 24. Wenzel R: Kontrola zakażeń szpitalnych. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999

 25. Wilk I, Martirosian G. Nanobakterie – charakterystyka mikrobiologiczna. Postępy Hig Med Dosw, 2004, 58: 60-64.

 26. Woodford N, Johnson AP. Molecular bacteriology protocols and clinical applications. New Jersey, Human Press, 1998

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia w ujęciu wiedza:

 • student zna współczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej,

 • student zna znaczenie markerów w diagnostyce zakażeń krwi.,
 • student ma wiedzę na temat nanobakterii i ich wpływu na zdrowie człowieka,

 • Student zna podstawowe mikotoksyny,

 • Student zna mało znane choroby infekcyjne.

Efekty uczenia w ujęciu umiejętności:

 • Student rozumie rolę mikrobiologa w leczeniu zakażeń,

 • Student rozumie problem narastania lekooporności i wielolekooporności wśród drobnoustrojów,

 • Student potrafi zrozumień niebezpieczeństwo wynikające z wykorzystania drobnoustrojów jako broni biologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach oraz zapoznanie się z przedstawionymi materiałami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Prowadzący grup: Eugenia Gospodarek-Komkowska, Agnieszka Mikucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)