Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Ocena statystyczna i walidacja metod stosowanych w analizie leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1721-F-WF45-J Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0916) Farmacja
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Ocena statystyczna i walidacja metod stosowanych w analizie leków
Jednostka: Katedra i Zakład Toksykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 5 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 1 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 3 roku SJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku NJ na kierunku Farmacja
Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 4 roku SJ na kierunku Farmacja
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kształcenia przedmiotu „Ocena statystyczna i walidacja metod stosowanych w analizie leków” jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi walidacji metody analitycznej i oceny statystycznej uzyskanych wyników pomiarów.

Pełny opis:

W ramach proponowanego wykładu omówione będą podstawowe pojęcia statystyczne i ich odniesienie do wyników analiz, definicja walidacji metody analitycznej i jej cele, scharakteryzowane zostaną parametry podlegające walidacji, pojęcie rozkładu zmiennej losowej i jego cechy, pojęcie krzywej gęstości oraz dystrybuanty, pojęcia średniej, odchylenia standardowego i wariancji, współczynniki zmienności w ocenie precyzji metody oraz nieparametryczne wskaźniki położenia i rozproszenia. Ponadto, omówione będą również: błąd standardowy średniej, rozkład normalny (Test Shapiro-Wilka, Rozkład t-Studenta), przedział ufności dla średniej (test T-studenta, z-normalny, U-Manna-Whitneya i ich zastosowanie w analizie chemicznej), rozkład F-Snedecora i jego zastosowanie w analizie chemicznej. Dodatkowo, omówione będą testy porównujące więcej niż dwa zbiory danych (test ANOVA, Barletta i inne) i ich zastosowanie w analizie chemicznej, regresja liniowa, wielomianowa i nieliniowa i jej zastosowanie w kalibracji metod analitycznych, rozkład reszt regresji i jego interpretacja, wybór optymalnego modelu regresji w kalibracji metody, transformacja wyników i jej zastosowanie oraz testy statystyczne dotyczące wyników wątpliwych.

Literatura:

1. Pawlaczyk J, Zając M (2005) Walidacja metod analizy chemicznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań.

2. Bobrowski D (1986) Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa.

3. Greń J (1978) Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa.

4. Czermiński JB (1992) Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa.

5. Gajek L, Kałuszka M (1996) Wnioskowanie statystyczne: modele i metody, WNT, Warszawa.

6. Gruszczyński M, Kolupa M, Leniewska E, Napiórkowski G (1979) Miary zgodności, metody doboru zmiennych, problemy współliniowości, PWN, Warszawa.

7. Domański C (1979) Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa.

8. Brandt S (1998) Analiza danych, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia z przedmiotu „Ocena statystyczna i walidacja metod stosowanych w analizie leków” obejmują wykład w wymiarze 15 godzin dydaktycznych, w podziale godzinowym na dany wykład ustalonym przez prowadzącego i studentów biorących udział w zajęciach. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach (obecność obowiązkowa) oraz zaliczenie pisemne w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: Marcin Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.