Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: Toksykologia środków uzależniających

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1721-KII-ZF18-2-n1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Toksykologia środków uzależniających
Jednostka: Katedra i Zakład Toksykologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku N1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Na świecie obserwuje się tendencję wzrostową liczby osób uzależnionych od narkotyków i substancji psychotropowych. Celem kształcenia proponowanego fakultetu jest wzbogacenie wiedzy na temat substancji uzależniających szczególnie w aspekcie ich działania toksycznego oraz przedstawienie metod analitycznych wykorzystywanych do oznaczania substancji psychoaktywnych i ich metabolitów w próbkach biologicznych.

Pełny opis:

Tematyka wykładu dotyczyć będzie toksykomanii i ich podziału i ogólnej charakterystyki, alkoholizmu, toksycznego i uzależniającego działanie dymu tytoniowego, działania uzależniającego leków, dopingu. Omówione będą naturalne pochodne opium i opioidy syntetyczne, środki psychostymulujące, substancje halucynogenne, zamienniki substancji uzależniających. Przedstawione również będą aspekty analityczne substancji uzależniających oraz leczenie uzależnień, a także metody badanie substancji uzależniających w miejscu pracy (Workplace drug testing).

Literatura:

1. Florek E., Piekoszewski W.: Toksyczność substancji uzależniających, W: W. Seńczuk (red.) Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

2. Baran–Furga H., Steinbarth–Chmielewska K.: Uzależnienia, obraz kliniczny i leczenie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

3. Klaasen C.D., Watkins III J.B. (red.) Casarett & Doull’s Essentials of Toxicology. McGraw-Hill Companies, New York 2003.

4. Karch S.B. Karch's Pathology of Drug Abuse, Fourth Edition. Boca Raton, FL: CRC Press, 2009

5. Moffat A.C. (red.) Clarke’s Isolation and Identification of Drugs in Pharmaceuticals, Body Fluids, and Post–mortem Material. The Pharmaceutical Press, London, 3rd edition, 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koba
Prowadzący grup: Marcin Koba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)