Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kosmetologia pielęgnacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1725-K2-KOSP-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kosmetologia pielęgnacyjna
Jednostka: Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NW1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

1. J. Dylewska – Grzelakowska, Kosmetyka stosowana, wyd. WSiP, Warszawa 1999 (lub nowsze),

2. I. B. Peters, Kosmetyka, wyd. Stam REA, Warszawa 2007,

3. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, red. B. Noszczyk, wyd.PZWL, Warszawa 2010,

4. Marie-Claude Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, wyd. PZWL, Warszawa 2007

5.Szepietowski J., Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową. PZWL, Warszawa 2002.

6. Barel A.O., Paye M., Maibach H.I., Handbook of cosmetic sciences and technology. Marcel Deker, Inc, New York, Basel 2001.

7.Brody H.J., Peelingi i resurfacing skóry. Wydawnictwo Czelej, Lublin .

8.Dermatologia dla kosmetologów – Andrzej Kaszuba, Zygmunt Adamski

9.Peelingi i resurfacing skóry - Redaktor wydania polskiego - Waldemar Placek

10.Kosmetyka – Andrzej Ignaciuk

11.Kosmeceutyki- Redaktor wydania polskiego – Andrzej Ignaciuk

12.Metody wypełniania tkanek miękkich stosowane w kosmetologii – Redaktor wydania polskiego – Andrzej Kaszuba

Czasopisma naukowe

Dermatologia estetyczna

Postępy Dermatologii

Medycyna estetyczna i przeciw starzeniowa

Dermatologia i kosmetologia

Postępy kosmetologii

Salon i elegancja

Polish Journal of Cosmetology,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 85 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zegarska
Prowadzący grup: Magdalena Basałygo, Joanna Śliwińska, Barbara Zegarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)