Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne: Owoce rodzime i egzotyczne wykorzystywane w kosmetologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1732-KI-ZF-OWOCE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0917) Traditional and complementary medicine and therapy
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne: Owoce rodzime i egzotyczne wykorzystywane w kosmetologii
Jednostka: Katedra Botaniki Farmaceutycznej i Farmakognozji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 3 roku S1 na kierunku Kosmetologia
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

udział w wykładach - 15 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

przygotowanie do zajęć - 0


3. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie prezentacji lub opracowanie pisemne - 4

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna rośliny dostarczające owoców i nasion mogących znaleźć zastosowanie kosmetyczne

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Rozpoznaje na podstawie cech morfologicznych typ owocu oraz gatunek rośliny do jakiej należy

U2: Udziela informacji na temat zawartości substancji czynnych i właściwości kosmetycznych wybranych gatunków owoców rodzimych i kosmetycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi wyciągać i formułować wnioski z własnych obserwacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład on-line (synchronicznie): metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny, prezentacja multimedialna

Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień związanych owocami i nasionami roślin wykorzystywanych jako naturalne kosmetyki.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z różnymi typami owoców i nasion, ich budową morfologiczną, zawartością związków czynnych i możliwością wykorzystania w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków rodzimych i egzotycznych, dostarczających owoców jako źródła preparatów kosmetycznych.

Literatura:

1. Czikow P., Łaptiew J.: Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa 1987.

2. Grochowski W.: Jadalne owoce leśne. PWRiL, Warszawa 1986.

3. Hlava B., Stary F., Pospisil F.: Rośliny kosmetyczne. PWRiL. Warszawa 1984.

4. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

5. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006.

6. Lamer-Zarawska E.: Owoce egzotyczne. Astrum, Warszawa 2004.

7. Matławska I.: Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.

11. Pahlow M.: Zdrowe przyprawy. Porady, przepisy i informacje. MedPharm Polska, Wrocław 2000

12. Rausch A., Lotz B., Leksykon. Zioła. Zastosowanie: kulinarne, medyczne, dekoracyjne. Elipsa, Warszawa, 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładzie oraz przygotowanie relacji (w postaci prezentacji multimedialnej) z samodzielnie przygotowanego naturalnego preparatu kosmetycznego na bazie owoców lub nasion.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawenda-Kempczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład dotyczy zagadnień związanych owocami i nasionami roślin wykorzystywanych jako naturalne kosmetyki.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z różnymi typami owoców i nasion, ich budową morfologiczną, zawartością związków czynnych i możliwością wykorzystania w kosmetologii. Stanowi przegląd gatunków rodzimych i egzotycznych, dostarczających owoców jako źródła preparatów kosmetycznych.

Literatura:

1. Czikow P., Łaptiew J.: Rośliny lecznicze i bogate w witaminy. PWRiL, Warszawa 1987.

2. Grochowski W.: Jadalne owoce leśne. PWRiL, Warszawa 1986.

3. Hlava B., Stary F., Pospisil F.: Rośliny kosmetyczne. PWRiL. Warszawa 1984.

4. Jędrzejko K. (red.), Klama H., Żarnowiec J.: Zarys wiedzy o roślinach leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

5. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B.: Rośliny kosmetyczne. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Katowice 2006.

6. Lamer-Zarawska E.: Owoce egzotyczne. Astrum, Warszawa 2004.

7. Matławska I.: Farmakognozja. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.

11. Pahlow M.: Zdrowe przyprawy. Porady, przepisy i informacje. MedPharm Polska, Wrocław 2000

12. Rausch A., Lotz B., Leksykon. Zioła. Zastosowanie: kulinarne, medyczne, dekoracyjne. Elipsa, Warszawa, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.