Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy fizjoterapii: Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-F1-APIF-NJZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy fizjoterapii: Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
Jednostka: Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość anatomii człowieka w zakresie szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach -40 h (1,3 ECTS)

- udział w ćwiczeniach – 80 h (2,6 ECTS)

120 h = 4,8 ECTS

2. Czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną:

- czytanie literatury - 40 h = 1,6 ECTS

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia - 40 h

40 h = 1,6 ECTS

Łączny nakład pracy: 200 h = 8 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna i rozumie:

W1: budowę anatomiczną poszczególnych układów organizmu ludzkiego i podstawowe zależności pomiędzy ich budową i funkcją w warunkach zdrowia i choroby, a w szczególności układu narządów ruchu – A.W1

W2: mianownictwo anatomiczne niezbędne do opisu stanu zdrowia - A.W4

W3: podstawy funkcjonowania poszczególnych układów organizmu człowieka oraz narządów ruchu i narządów zmysłu – A.W8


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi:

U1: rozpoznawać i lokalizować na fantomach i modelach anatomicznych zasadnicze struktury ludzkiego ciała, w tym elementy układu ruchu, takie jak elementy układu kostno-stawowego, grupy mięśniowe i poszczególne mięśnie – A.U01

U2: palpacyjnie lokalizować wybrane elementy budowy anatomicznej i ich powiązania ze strukturami sąsiednimi, w tym kostne elementy będące miejscami przyczepów mięśni i więzadeł oraz punkty pomiarów antropometrycznych, mięśnie powierzchowne oraz ścięgna i wybrane wiązki naczyniowo-nerwowe – A.U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

K1: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych - K5

K2: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K6


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

dyskusja dydaktyczna

projekt


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu ruchu. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu ruchu. Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności rozpoznawania na fantomach i modelach anatomicznych zasadniczych struktur ludzkiego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem elementów układu ruchu i struktur naczyniowo-nerwowych.

Literatura:

Podstawowa

1. Anatomia człowieka tom I - Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

3. Atlas Anatomii Człowieka tom I i II – Sobotta – Urban & Partner. Wrocław 2006

4. Atlas Anatomii Człowieka tom I-III – Prometeusz – MedFarm Polska. Wrocław 2009

5. Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin 1998, wyd. I

Uzupełniająca

1. Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. III

2. Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

3. Anatomia człowieka – tom II-V, Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

4. Anatomia Fielda - Derek Field, Jane Owen Hutchinson, red. wyd. pol. Zbigniew Śliwiński, Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: W1-W3, U1-U2

Przedłużona obserwacja - K1-K2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Maciej Biernacki, Maria Dąbrowska, Marzena Jarzembowska-Chodkiewicz, Marcin Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu ruchu. Na zajęciach poruszana jest problematyka podstawowych zależności pomiędzy funkcją i budową narządów w stopniu niezbędnym w praktyce fizjoterapeutycznej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Tematykę wykładów stanowią zagadnienia związane z budową anatomiczną narządów i układów organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu ruchu. Na ćwiczeniach studenci nabywają umiejętności rozpoznawania na fantomach i modelach anatomicznych zasadniczych struktur ludzkiego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem elementów układu ruchu i struktur naczyniowo-nerwowych.

Literatura:

Podstawowa

1. Anatomia człowieka tom I - Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

2. Aleksandrowicz R., Ciszek B., Krasucki K. – Anatomia człowieka (Repetytorium), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014, wyd. I

3. Atlas Anatomii Człowieka tom I i II – Sobotta – Urban & Partner. Wrocław 2006

4. Atlas Anatomii Człowieka tom I-III – Prometeusz – MedFarm Polska. Wrocław 2009

5. Gołąb B. – Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, wyd. Czelej, Lublin 1998, wyd. I

Uzupełniająca

1. Netter F. – Atlas Anatomii Człowieka; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2011, wyd. III

2. Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

3. Anatomia człowieka – tom II-V, Adam Bochenek, Michał Reicher, PZWL

4. Anatomia Fielda - Derek Field, Jane Owen Hutchinson, red. wyd. pol. Zbigniew Śliwiński, Elsevier Urban & Partner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.