Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Autonomic dysfunction and chronic disease

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-OG-EN-ADaChD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0914) Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Autonomic dysfunction and chronic disease
Jednostka: Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

participation in lectures - 15 hrs

consultations - 1 hrs

0,6 ECTS


Self-study hours:

preparation for lectures – 30 hrs

reading literature – 29 hrs

2,4 ECTS


Altogether: 75 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) np. Student

W1: has basic/ advanced knowledge of neuroanatomy

W2: knows/ possesses knowledge of autonomic dysfunction in chronic disease

W3: is familiar with functional disorders in the autonomic nervous system


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) np. Student

U1: can analyse clinical classification of autonomic disorders.

U2: can define the most common symptoms of autonomic dysfunction

U3: can explain the nature of dysautonomia symptoms


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) np. Student

K1: is aware of its own limitations and knows when to seek help from experts

K2: can cooperate with other specialists


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) informative lecture

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The majority of chronic diseases are accompanied by symptoms of more or less pronounced dysautonomia, which frequently andnoticeably deteriorate the quality of patients’life.

In this lectures students will be introduced to the autonomic dysfunction in chronic disease.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Dysautonomia symptoms are of a very discretenature and may develop much earlier than symptoms specific for a givenchronic disease, significantly influencing the treatment process itself. Growing points: ANS dysfunctions should be considered at each stage of thediagnostic and treatment processes, as a predictor for the patient’s clinicalcondition. Areas timely for developing research: Many researchers indicate that adecrease in dysautonomia intensity has a direct effect on the progress ofthe underlying disease and undoubtedly contributes to the improvement ofthe general health condition or to symptoms remission.

In this lecture students will be introduced to the central and peripheral nervous systems. They will learn about basic neuroanatomy and role of autonomic nervous system in pathophysiology of various chronic disesase. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the nervous system. By the end of this course, students will have a better understanding of how the entire body influences, and is influenced, by the nervous system.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ch. J. Mathias, R. Bannister: Autonomic Failure: A Textbook of Clinical Disorders of the Autonomic Nervous System

J. Idiaquez, E. Benarroch, M. Nogues: Evaluation and Management of Autonomic Disorders: A Case-Based Practical Guide 1st ed. 2018 Edition

K. Freeman, D. S. Goldstein, Ch R. Thompson: The Dysautonomia Project: Understanding Autonomic Nervous System Disorders for Physicians and Patients Paperback

F. Earlstein: Dysautonomia, POTS Syndrome: facts and infromations.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

based on attendance at all lectures

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The majority of chronic diseases are accompanied by symptoms of more or less pronounced dysautonomia, which frequently andnoticeably deteriorate the quality of patients’life.

In this lectures students will be introduced to the autonomic dysfunction in chronic disease.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Dysautonomia symptoms are of a very discretenature and may develop much earlier than symptoms specific for a givenchronic disease, significantly influencing the treatment process itself. Growing points: ANS dysfunctions should be considered at each stage of thediagnostic and treatment processes, as a predictor for the patient’s clinicalcondition. Areas timely for developing research: Many researchers indicate that adecrease in dysautonomia intensity has a direct effect on the progress ofthe underlying disease and undoubtedly contributes to the improvement ofthe general health condition or to symptoms remission.

In this lecture students will be introduced to the central and peripheral nervous systems. They will learn about basic neuroanatomy and role of autonomic nervous system in pathophysiology of various chronic disesase. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the nervous system. By the end of this course, students will have a better understanding of how the entire body influences, and is influenced, by the nervous system.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ch. J. Mathias, R. Bannister: Autonomic Failure: A Textbook of Clinical Disorders of the Autonomic Nervous System

J. Idiaquez, E. Benarroch, M. Nogues: Evaluation and Management of Autonomic Disorders: A Case-Based Practical Guide 1st ed. 2018 Edition

K. Freeman, D. S. Goldstein, Ch R. Thompson: The Dysautonomia Project: Understanding Autonomic Nervous System Disorders for Physicians and Patients Paperback

F. Earlstein: Dysautonomia, POTS Syndrome: facts and infromations.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krajewski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The majority of chronic diseases are accompanied by symptoms of more or less pronounced dysautonomia, which frequently and noticeably deteriorate the quality of patients’ life.

In this lectures students will be introduced to the autonomic dysfunction in chronic disease.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Dysautonomia symptoms are of a very discrete nature and may develop much earlier than symptoms specific for a given chronic disease, significantly influencing the treatment process itself. Growing points: ANS dysfunctions should be considered at each stage of the diagnostic and treatment processes, as a predictor for the patient’s clinical condition. Areas timely for developing research: Many researchers indicate that a decrease in dysautonomia intensity has a direct effect on the progress of the underlying disease and undoubtedly contributes to the improvement of the general health condition or to symptoms remission.

In this lecture students will be introduced to the central and peripheral nervous systems. They will learn about basic neuroanatomy and role of autonomic nervous system in pathophysiology of various chronic disesase. The course includes illustrated lecture presentation and quizzes to help students expand and test your knowledge of the nervous system. By the end of this course, students will have a better understanding of how the entire body influences, and is influenced, by the nervous system.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ch. J. Mathias, R. Bannister: Autonomic Failure: A Textbook of Clinical Disorders of the Autonomic Nervous System

J. Idiaquez, E. Benarroch, M. Nogues: Evaluation and Management of Autonomic Disorders: A Case-Based Practical Guide 1st ed. 2018 Edition

K. Freeman, D. S. Goldstein, Ch R. Thompson: The Dysautonomia Project: Understanding Autonomic Nervous System Disorders for Physicians and Patients Paperback

F. Earlstein: Dysautonomia, POTS Syndrome: facts and infromations.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Krajewski, Joanna Słomko, Paweł Zalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)