Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prefrontal cortex dysfunction in selected somatic and psychiatric diseases

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-OG-EN-PCDISSAPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prefrontal cortex dysfunction in selected somatic and psychiatric diseases
Jednostka: Katedra Neuropsychologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Język angielski na poziomie B1, podstawy psychologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 15h;

Przygotowanie do wykładów - 15h;

Przygotowanie do zaliczenia - 5h;

Czytanie zadanej literatury - 15h;


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Opisuje budowę i funkcje kory przedczołowej;

W2: Wymienia choroby prowadzące do dysfunkcji kory przedczołowej;

W3: Charakteryzuje konsekwencje zaburzeń kory przedczołowej w różnych chorobach.Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Dostrzega związek pomiędzy strukturą mózgu, a zachowaniem;

U2: Formułuje wnioski dotyczące konsekwencji dysfunkcji kory przedczołowej w różnych chorobach;

U3: Posługuje się terminologią anglojęzyczną w charakteryzowaniu budowy, funkcji mózgu oraz jej zaburzeń.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, prezentacja przypadków.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze strukturą oraz funkcją kory przedczołowej - obszaru mózgu o kluczowym znaczeniu dla integracji wyższych czynności psychicznych. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną mechanizmy oraz konsekwencje deficytów kory przedczołowej w rożnych chorobach psychicznych i somatycznych.

Pełny opis:

I: Kora przeczołowa - struktura, funkcje i zaburzenia w schorzeniach neuropsychiatrycznych.

1. Kora przedczołowa - struktura i funkcja.

2. Kora przedczołowa jako obszar mózgu o kluczowym znaczeniu dla integracji wyższych czynności umysłowych.

3. Znaczenie zaburzeń kory przedczołowej w patogenezie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

4. Podejmowanie decyzji w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.

II: Dysfunkcja kory przedczołowej w chorobach somatycznych.

1. Choroby naczyniowe i autoimmunologiczne;

2. Choroby metaboliczne;

3. Otyłość;

4. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych w otyłości.

III: Kora przedczołowa i kardiochirurgia.

1. Neuropsychiatryczne powikłania zabiegów kardiochirurgicznych.

2. Kora przedczołowa jako obiekt pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

3. Patofizjologia pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

4. Diagnostyka, prewencja i leczenie pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

Literatura:

1. Elkhonon Goldberg. The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, NY: Oxford University Press, 2001;

2. Jeffrey L. Cummings. Neuropsychiatry and Behavioural Neuroscience. Oxford University Press, 2003;

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru, zaliczenie od 51% poprawnych odpowiedzi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Prowadzący grup: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze strukturą oraz funkcją kory przedczołowej - obszaru mózgu o kluczowym znaczeniu dla integracji wyższych czynności psychicznych. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną mechanizmy oraz konsekwencje deficytów kory przedczołowej w rożnych chorobach psychicznych i somatycznych.

Pełny opis:

I: Kora przeczołowa - struktura, funkcje i zaburzenia w schorzeniach neuropsychiatrycznych.

1. Kora przedczołowa - struktura i funkcja.

2. Kora przedczołowa jako obszar mózgu o kluczowym znaczeniu dla integracji wyższych czynności umysłowych.

3. Znaczenie zaburzeń kory przedczołowej w patogenezie schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.

4. Podejmowanie decyzji w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej.

II: Dysfunkcja kory przedczołowej w chorobach somatycznych.

1. Choroby naczyniowe i autoimmunologiczne;

2. Choroby metaboliczne;

3. Otyłość;

4. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych w otyłości.

III: Kora przedczołowa i kardiochirurgia.

1. Neuropsychiatryczne powikłania zabiegów kardiochirurgicznych.

2. Kora przedczołowa jako obiekt pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

3. Patofizjologia pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

4. Diagnostyka, prewencja i leczenie pooperacyjnego uszkodzenia mózgu.

Literatura:

1. Elkhonon Goldberg. The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, NY: Oxford University Press, 2001;

2. Jeffrey L. Cummings. Neuropsychiatry and Behavioural Neuroscience. Oxford University Press, 2003;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Prowadzący grup: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bieliński, Marcin Jaracz, Krzysztof Szwed
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.