Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-P1-Sm1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Nauk Społecznych i Medycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie licencjatu z pielęgniarstwa.

Całkowity nakład pracy studenta:

40

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy student zna i rozumie:

A.W12 - zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur

A.W20 - uwarunkowania rozwoju zawodowego pielęgniarek

A.W29 - różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i w komunikacji międzykulturowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności student potrafi:

A.U20 - uwzględniać uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej

C.U2 - zaplanować badanie naukowe i omówić jego cel oraz spodziewane wyniki

C.U3 - przeprowadzić badanie naukowe, zaprezentować i zinterpretować jego wyniki oraz odnieść je do aktualnego stanu wiedzy

C.U6 - korzystać ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej, naukowych baz danych oraz informacji i danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia pielęgniarskie

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do:

K.1. - dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników

z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych

K.2. - formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad

ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody dydaktyczne:

Indywidualna kontrola postępów w zakresie hermeneutyki i heurystyki.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone dziejom pielęgniarstwa w Europie na ziemach polskich w XIX i XX w.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie poświęcone dziejom pielęgniarstwa w Europie na ziemach polskich w XIX i XX w., w szczególności w zakresie:

-szkolnictwa pielęgniarskiego

- etyki zawodowej

- ewolucji standardów praktyki zawodowej

- pozycji społeczno-zawodowej personelu pielęgniarskiego

Literatura:

Drozdowski Z., Topolski J., Wrzosek W., Swoistość poznania historycznego, Poznań 1990.

Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Zamość 1921 i nn.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985.

Topolski J., Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2009

Metody i kryteria oceniania:

Analiza postępu w pisaniu pracy magisterskiej - umiejętności zbierania i interpretacji materiału, wykonywania przypisów i bibliografii, budowania logicznej narracji przy użyciu poprawnej polszczyzny.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ślusarczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone dziejom pielęgniarstwa w Europie na ziemach polskich w XIX i XX w.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie poświęcone dziejom pielęgniarstwa w Europie na ziemach polskich w XIX i XX w., w szczególności w zakresie:

-szkolnictwa pielęgniarskiego

- etyki zawodowej

- ewolucji standardów praktyki zawodowej

- pozycji społeczno-zawodowej personelu pielęgniarskiego

Literatura:

Drozdowski Z., Topolski J., Wrzosek W., Swoistość poznania historycznego, Poznań 1990.

Handelsman M., Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, Zamość 1921 i nn.

Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa 1985.

Topolski J., Wolność i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2009

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.