Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1800-POG-ZFMPWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia
Jednostka: Katedra Neurochirurgii i Neurologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia mózgowia

Całkowity nakład pracy studenta:

Aktywność podczas wykładów.

Umiejętność zaplanowania odpowiedniego postępowania z dzieckiem z zaburzeniami SI

Umiejętność rozpoznania objawów świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu mózgu

Efekty uczenia się - wiedza:

Umiejętność zdefiniowania zaburzeń integracji sensorycznej

Wiedza na temat funkcjonowania oraz anatomii ciała modzelowatego

Umiejętność oceny i zróżnicowania zaburzeń widzenia u dzieci.

Efekty uczenia się - umiejętności:

umiejętność przeprowadzenia wstępnej oceny sensomotorycznej u dziecka i dorosłego na podstawie odpowiedniego kwestionariusza.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozpoznanie zaburzeń SI

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja przypadków, kwestionariusz SI

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Cykl wykładów wyjaśniających funkcjonowanie centralnego układu nerwowego na przykładzie wad mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem agenezji ciała modzelowatego.

Pełny opis:

Agenezja ciała modzelowatego jest wada mózgowia. Pacjenci z tym zaburzeniem wykazują dużą różnorodność objawów. Wynika to z braku prawidłowych połączeń międzypółkulowych. Na przykładzie tej wady omawiane jest funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Wyjaśnione są mechanizmy zaburzeń widzenia u osób z wadami mózgu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej. Omawiane są sposoby rozpoznawania tych zaburzeń i radzenia sobie z nimi. Ponadto student uczy się przeprowadzać kwestionariusz sensomotoryczny.

Stymulacja dziecka w zakresie SI jest procesem długotrwałym i musi być

prowadzona systematycznie. Odpowiednio dobrane formy terapii przyniosą

założone efekty programu tj:

poprawią samoocenę i wiarę w siebie u

dziecka,

poprawią koordynację, równowagę i motorykę dużą a także małą dziecka,

zwiększą zaangażowanie dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań,

poprawią koncentrację i skuteczność wykonywanych poleceń,

zmniejszenie wrażliwości dotykowej oraz objawów nadpobudliwości

psychoruchowej

–dziecko jest w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie.

Literatura:

Zbigniew Przyrowski – Kliniczna Obserwacja EMPIS

Ludwika Sadowska, Michał Dziewulski – Neurofizjologiczne podstawy diagnostyki i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Wyższa Szkoła Mazowiecka WARSZAWA 2012

Carol Stock Kranowitz – Nie – zgrane dziecko; Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza i postępowanie HARMONIA Gdańsk 2012.

Carol Stock Kranowitz – Nie – zgrane dziecko w świecie gier i zabaw HARMONIA Gdańsk 2012

Bożena Odowska – Szlachcic – Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego HARMONIA Gdańsk 2010

Bożena Odowska – Szlachcic – Terapia integracji sensorycznej zeszyt 1 HARMONIA Gdańsk 2012

Bożena Odowska – Szlachcic – Terapia integracji sensorycznej zeszyt 2 HARMONIA Gdańsk 2011

P. G. Emmons, L. McKendry Anderson – Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej K. E. LIBER Warszawa 2007.

Maria Borkowska, Kinga Wagh – Integracja Sensoryczna na co dzień Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010, 2011.

Maria Borkowska, Izabela Gelleta – Wady postawy i stóp u dzieci PZWL Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Świtońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.