Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Libertarianizm i etyka wolności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-LEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Libertarianizm i etyka wolności
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

75 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

wiedza na temat podstawowych zagadnień libertarianizmu

Efekty uczenia się - umiejętności:

umiejętność analizy, argumentacji, referowania i dyskusji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

kompetencja pracy w grupie

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu filozofii politycznej libertarianizmu.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu filozofii politycznej libertarianizmu.

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Lista zagadnień:

1. Filozofia polityczna Crusoe i wolna wymiana. (rozdz 6 i 7)

2. Własność, agresja i przestępczość. (rozdz. 8 i 9)

3. Problem własności ziemi i jej kradzieży. (rozdz. 10 i 11)

4. Problem obrony koniecznej. (rozdz. 12)

5. Problem kary i proporcjonalności. (rozdz. 13)

6. Prawa człowieka i prawa dzieci. (rozdz. 14 i 15)

7. Szantaż, nakłanianie do popełnienia przestępstwa, pomówienie, bojkot.(rozdz. 16 i 18)

8. Korupcja (rozdz. 17).

9. Prawa własności i teoria umów (rozdz. 19).

10. Problem sytuacji skrajnych (rozdz. 20).

11. Prawa zwierząt (rozdz. 21).

Literatura obowiązkowa:

Murray Rothbard, Etyka wolności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Murray Rothbard, Etyka wolności.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dominiak
Prowadzący grup: Łukasz Dominiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu filozofii politycznej libertarianizmu.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu filozofii politycznej libertarianizmu.

Zasady zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność i aktywność na zajęciach. Przez pojęcie aktywności prowadzący rozumie branie udziału w dyskusjach (szczególnie zadawanie prowadzącemu pytań na tematy związane z problematyką zajęć) lub przedstawienie ustnej prezentacji na wybrany z sylabusa temat. Prezentacja powinna być mówiona z ewentualną pomocą notatek, zajmować stanowisko w poruszanej kwestii, stawiać pytania i dawać na nie odpowiedzi. Nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut.

Lista zagadnień:

1. Filozofia polityczna Crusoe i wolna wymiana. (rozdz 6 i 7)

2. Własność, agresja i przestępczość. (rozdz. 8 i 9)

3. Problem własności ziemi i jej kradzieży. (rozdz. 10 i 11)

4. Problem obrony koniecznej. (rozdz. 12)

5. Problem kary i proporcjonalności. (rozdz. 13)

6. Prawa człowieka i prawa dzieci. (rozdz. 14 i 15)

7. Szantaż, nakłanianie do popełnienia przestępstwa, pomówienie, bojkot.(rozdz. 16 i 18)

8. Korupcja (rozdz. 17).

9. Prawa własności i teoria umów (rozdz. 19).

10. Problem sytuacji skrajnych (rozdz. 20).

11. Prawa zwierząt (rozdz. 21).

Literatura obowiązkowa:

Murray Rothbard, Etyka wolności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Murray Rothbard, Etyka wolności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.