Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Europie a kwestie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-MNiW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Europie a kwestie bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych stosunków narodowościowych i wyznaniowych w Europie.

Rozumie zmiany w stosunkach narodowościowych i wyznaniowych Europy.

Rozumie znaczenie mniejszości narodowych i wyznaniowych w rozwoju politycznym i społecznym Europy.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student czyta, analizuje i interpretuje teksty źródłowe z zakresu stosunków międzynarodowych i nauk o bezpieczeństwie.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych.

Rozumie i analizuje następstwa przeobrażeń zachodzących w poszczególnych okresach historycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie poszczególnych mniejszości narodowych i wyznaniowych Europy w kontekście kwestii bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Obraz statystyczny mniejszości narodowych i wyznaniowych w Europie. Mniejszości etniczne w Europie. Status prawny mniejszości narodowych i wyznaniowych w Europie. Polityka państw europejskich wobec mniejszości narodowych. Problem uchodźców a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego. Mniejszości chrześcijańskie w Europie. Mniejszości niechrześcijańskie w Europie. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Polsce a kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Rosji a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego. Mniejszości narodowe i wyznaniowe we Francji a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego. Mniejszość polska w Europie. Mniejszość rosyjska w Europie. Mniejszość niemiecka w Europie.

Nacjonalizm w Europie.

Literatura:

Eberhardt P., Owsiński, J. W., Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth Century Eastern Europe. History, Data and Analysis, London 2015, eBook.

Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik, H. Chałupczaka, Lublin 2006.

Porębski A. Europejskie mniejszości etniczne. Geneza i kierunki przemian, Warszawa - Kraków 1991.

Stephens M., Linguistic Minorities in Western Europe, Gomer Press 1976.

Maksimiec S., Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Wojciechowski A. Nacjonalizm w Europie Środkowo - Wschodniej, Wrocław 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest:

1. Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji.

2. Obecność na zajęciach (dopuszczalny limit dwóch nieobecności).

3. Przygotowanie przez studenta wystąpienia na wybrany przez niego temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Alabrudzińska
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.