Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media, polityka i globalizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-MPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media, polityka i globalizacja
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

75-90 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student posiada ogólną wiedzę na temat stosunków pomiędzy mediami,

polityką a globalizacją.


2. Dysponuje wiedzą dotyczącą tego, jak przedstawia się problemy globalne

(np. kwestia wojny i pokoju, ochrona środowiska, prawa człowieka,

terroryzm) w mediach globalnych (np. BBC, CNN, Deutsche Welle, Al

Jazeera, France 24, Russia Today).


3. Zna najważniejsze teorie mediów i teorie stosunków międzynarodowych.

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student posiada umiejętność dyskusji na temat stosunków pomiędzy

mediami, polityką a globalizacją.


2. Jest w stanie krytycznie analizować sposób przedstawiania wydarzeń w

mediach, zarówno w odniesieniu do faktów, jak i opinii.


3. Potrafi ocenić wartość konkretnych mediów z punktu widzenia etyki

dziennikarskiej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student rozumie znaczenie roli mediów we współczesnym świecie.


2. Rozumie konieczność kontaktu z mediami globalnymi w celu zrozumienia

złożoności współczesnego świata.

Metody dydaktyczne:

Seminaryjna, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, studium przypadku.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznać studentów z problematyką zasygnalizowaną w jego nazwie. W związku z tym szczególną uwagę zwróci się na rolę mediów globalnych we współczesnym świecie.

Pełny opis:

1. Media, polityka i globalizacja.

2. Historia mediów.

3. Teorie mediów i teorie stosunków międzynarodowych.

4. Wolność mediów i cenzura we współczesnym świecie.

5. Media a kwestia prawdy w warunkach globalizacji.

6. Mediatyzacja polityki.

7. Tak zwane dziennikarstwo społeczne a dziennikarstwo.

8. Media i władza we współczesnym świecie.

9. Dzisiejsze dziennikarstwo a inne formy komunikowania masowego.

10. Problemy globalne w mediach globalnych.

11. Etyka mediów globalnych.

12. Organizacje dziennikarskie i globalne we współczesnym świecie.

13. Media wobec dzisiejszych form propagandy.

14. Media lokalne, media globalne a polityka.

15. Media, polityka i globalizacja: podsumowanie.

Literatura:

1. Terry Flew, Media globalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2010.

1. Alexa Robertson, Media and Politics in a Globalizing World, Polity Press, Cambridge 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się dwa składniki:

1. Aktywny udział w zajęciach: 50%

2. Prezentacja na uzgodniony temat lub sprawdzian ustny na zakończenie

kursu (do wyboru): 50%

Ostateczne wyniki:

0-39 points 2 niedostateczny

40-47 points 3 dostateczny

48-54 points +3 plus dostateczny

55-62 points 4 dobry

63-69 points +4 plus dobry

70 points 5 bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.