Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielcy przywódcy religijni w XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-WPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wielcy przywódcy religijni w XX i XXI wieku
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

90 h całkowitego nakładu pracy studenta (w tym obecność i aktywność studenta na zajęciach oraz czas wykorzystany na przygotowanie pracy semestralnej).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę o najważniejszych przywódca religijnych w XX i XXI w. religiach o zasięgu światowym.

Zna i rozumie najważniejsze mechanizmy przywództwa. Rozróżnia typy, formaty i style przywództwa religijnego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi dokonać analizy wpływu przywódców religijnych na stosunki międzynarodowe.

Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się na piśmie.

Wykrywa i analizuje zależności między wydarzeniami historycznymi a procesami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych i religiach.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy i umiejętności.

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę.

Metody dydaktyczne:

1. Pogadanka.

2. Prezentacja multimedialna.

3. Wykład konwersatoryjny.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Opis, wyjaśnianie mechanizmów wyłaniania i funkcjonowania przywództwa religijnego na przykładzie wybranych postaci. Analiza działalności religijne i politycznej czołowych przywódców religii w XX i XXI w.

Pełny opis:

1. Polityka - władza - przywództwo religijne: polityka - władza; zmiana natury władzy - przyczyny i konsekwencje psychologiczne;

2. Koncepcje i modele przywództwa; w poszukiwaniu paradygmatu; koncepcje przywództwa.

3. Typy, format i style przywództwa, cywilizacyjne formy przywództwa; kryteria klasyfikacji typów przywództwa; typy przywództwa; rodzaje i style przywództwa; funkcje przywództwa.

4. Antologia przywódców politycznych:

Mahatma Gandhi

Jan XXIII

Paweł VI

Martin Luther King

XIV Dalaj Lama

Jan Paweł II

Ajatollah Ruhollah Chomeini

Benedykt XVI

Literatura:

Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997 (lub)

G.Windengren, Fenomenologia religii, Kraków 2008 (lub)

M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000

G.Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986 (lub)

J.Waardenburg, Religia i religie. Systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. A.Bronk, Warszawa 1991

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie przez studenta pracy semestralnej i jej prezentacja na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis, wyjaśnianie mechanizmów wyłaniania i funkcjonowania przywództwa religijnego na przykładzie wybranych postaci. Analiza działalności religijne i politycznej czołowych przywódców religii w XX i XXI w.

Pełny opis:

1. Polityka - władza - przywództwo religijne: polityka - władza; zmiana natury władzy - przyczyny i konsekwencje psychologiczne;

2. Koncepcje i modele przywództwa; w poszukiwaniu paradygmatu; koncepcje przywództwa.

3. Typy, format i style przywództwa, cywilizacyjne formy przywództwa; kryteria klasyfikacji typów przywództwa; typy przywództwa; rodzaje i style przywództwa; funkcje przywództwa.

4. Antologia przywódców politycznych:

Mahatma Gandhi

Jan XXIII

Paweł VI

Martin Luther King

XIV Dalaj Lama

Jan Paweł II

Ajatollah Ruhollah Chomeini

Benedykt XVI

Literatura:

Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1997 (lub)

G.Windengren, Fenomenologia religii, Kraków 2008 (lub)

M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 2000

G.Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986 (lub)

J.Waardenburg, Religia i religie. Systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. A.Bronk, Warszawa 1991

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.