Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna Rosja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KON-WR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesna Rosja
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku polskim dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna znajomość podstawowych faktów dotyczących Rosji.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

Znajomość podstawowych mechanizmów funkcjonowania niedemokratycznych systemów politycznych na przykładzie Rosji.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność diagnozowania siły i rodzaju mechanizmów typowych dla niedemokratycznych reżimów politycznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumienie zróżnicowanych sposobów myślenia, umiejętność prowadzenia dialogu z przedstawicielami odmiennych kultur politycznych.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, wykład z elementami dialogu, metoda sokratyjska, inscenizacja parateatralna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Współczesny rosyjski reżim polityczny - jego ewolucja, poziom stabilności i wielowymiarowość.

Pełny opis:

1/ Typy niedemokratycznych reżimów politycznych

2/ Społeczeństwo rosyjskie

3/ Rosja pomiędzy twardym a miękkim, personalnym a zmilitaryzowanym autorytaryzmem.

4/ Klątwa surowcowa

5/ Federalizm rosyjski a neojarłyk.

6/ Narody i etnosy rosyjskie.

7/ Kompleks militarno-przemysłowy a wojny prowadzone przez Rosję.

8/ Rosja jako zagrożenie dla świata? Miejsce geopolityczne Rosji.

9/ Rosja a Białoruś, Kazachstan i Ukraina.

10/ RCP

11/ Rosyjskie partie polityczne

12/ Modernizacja Miedwiediewa

13/ Nacjonaliści a liberałowie

14/ Nawalny a opozycja nie-systemowa

15/ Czy w Rosji wybuchnie rewolucja?

Literatura:

J. Afanasjew, Groźna Rosja,

R. Backer, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007,

G. Kasparow, Nadchodzi zima, Kraków 2016

J. Gajdar, Upadek imperium, Warszawa 2016.

M. Słowikowski, Jedna Rosja (w druku)

Shevtsowa Putin's Russia (January 2005)

Politkovskaya, Anna (2004) Putin's Russia, Harvill: London

i wiele innych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (można nie partycypować max. w 2 zajęciach), przygotowanie merytoryczne, udział w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Współczesny rosyjski reżim polityczny - jego ewolucja, poziom stabilności i wielowymiarowość.

Pełny opis:

1/ Typy niedemokratycznych reżimów politycznych

2/ Społeczeństwo rosyjskie

3/ Rosja pomiędzy twardym a miękkim, personalnym a zmilitaryzowanym autorytaryzmem.

4/ Klątwa surowcowa

5/ Federalizm rosyjski a neojarłyk.

6/ Narody i etnosy rosyjskie.

7/ Kompleks militarno-przemysłowy a wojny prowadzone przez Rosję.

8/ Rosja jako zagrożenie dla świata? Miejsce geopolityczne Rosji.

9/ Rosja a Białoruś, Kazachstan i Ukraina.

10/ RCP

11/ Rosyjskie partie polityczne

12/ Modernizacja Miedwiediewa

13/ Nacjonaliści a liberałowie

14/ Nawalny a opozycja nie-systemowa

15/ Czy w Rosji wybuchnie rewolucja?

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.