Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Rights and Environmental Protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KONJA-HREP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Human Rights and Environmental Protection
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=2051-KONJA-HREP&callback=g_1a9a2158
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Command of English.

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 125-150 hours, depending on individual predispositions including language skills.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) 1. Acquire the basic knowledge on the idea of human rights;

2. Possess the elementary knowledge on the history of human rights;

3. Gain the basic knowledge on international standards of human rights

protection;

4. Acquire the basic knowledge on environmental protection.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) 1. Critically analyse regulations of the protection of human rights and

international environmental law;

2. Interpret and assess the impact of international legal documents

(treaties, judgments) and doctrine;

3. Develop skills in solving problems relating to human rights and the

protection of environment.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) 1. Support the efforts aimed at developing the culture of human rights;

2. Act towards the enhancement of social awareness concerning the

protection of environment.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar, interactive lecture, case-studies, group work.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course provides students with knowledge of principal problems of human rights protection and of the protection of environment, both in theory and in practice. During the course participants should gain the ability to interpret international treaties and other documents as well as to analyse cases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• The notion of human rights and doctrines of protection of human rights.

• The notion of human rights and doctrines of protection of human rights,

cont.

• History of Human Rights.

• Generations of Human Rights.

• Protection of human rights in the UN system.

• Protection of human rights in Europe - human rights protection within

the regimes of the Council of Europe (the European Convention of

Human Rights and the European Social Charter), the European

Community, the Organisation for Security and Co-operation in Europe

(Helsinki Accords).

• Human Rights and Political Culture: “Western values”, “Asian values”,

“Russian Idea”.

• Human Rights and International Relations.

• The Right to a Healthy Environment.

• Contemporary Issues in Environmental Protection.

• Contemporary Issues in Environmental Protection, cont.

Literatura: (tylko po angielsku)

Judith Blau and Louis E. Esparza, Human Rights: A Primer, Taylor & Francis 2016.

Marek Nowicki, What Are Human Rights, http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/marek_nowicki_what_are_human-rights.pdf; accessed 4.10.2017

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation - 40% of the total grade.

Presentation or oral exam at the end of the course - 60% of the total grade.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

There will be no student practices.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.