Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Rights and Global Justice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-KONJA-HRGJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Human Rights and Global Justice
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Konwersatoria do wyboru w języku obcym dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Command of English.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 125-150 hours, depending on individual predispositions including language skills.

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) 1. Acquire the basic knowledge on the idea of human rights;

2. Possess the elementary knowledge on the history of human rights;

3. Gain the basic knowledge on international standards of human rights

protection;

4. Acquire the basic knowledge on the idea of global justice.

Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) 1. Critically analyse regulations of the protection of human rights and

international environmental law;

2. Interpret and assess the impact of international legal documents

(treaties, judgments) and doctrine;

3. Develop skills in solving problems relating to human rights and global

justice.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) 1. Support the efforts aimed at developing the culture of human rights;

2. Act towards the enhancement of social awareness concerning the drive for

justice in international relations and global justice.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminar, interactive lecture, case-studies, group work.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course provides students with knowledge of principal problems of human rights protection and of the protection of environment, both in theory and in practice. During the course participants should gain the ability to interpret international treaties and other documents as well as to analyse cases.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

• What are human rights?

• The basic notions of human rights.

• History of Human Rights.

• Generations of human rights.

• Civil liberties.

• Protection of human rights in Europe - human rights protection within

the regimes of the Council of Europe (the European Convention of

Human Rights and the European Social Charter), the European

Community, the Organisation for Security and Co-operation in Europe

(Helsinki Accords).

• The case-law of the European Court of Human Rights on the basis of

Article 10 (freedom of expression).

• Human Rights and Political Culture: “Western values”, “Asian values”,

“Russian Idea”.

• Human rights, democracy and authoritarianism.

• John Rawls's idea of justice.

• The question of justice within the European Union.

• Global justice and justice in international relations.

Literatura: (tylko po angielsku)

Marek Nowicki, What Are Human Rights, http://humra.org/wp-content/uploads/2016/03/marek_nowicki_what_are_human-rights.pdf; accessed 4.10.2018

Wiktor Osiatyński, Human Rights and Their Limits, Cambridge University Press; Cambridge, New York 2009.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Active participation - 40% of the total grade.

Presentation or conversation at the end of the course - 60% of the total grade. Students choose one of these options at the beginning of the course.

Final results:

0-39 points 2 insufficient

40-47 points 3 sufficient

48-54 points +3 between sufficient and good

55-62 points 4 good

63-69 points +4 between good and very good

70 points and more 5 very good

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Wacławczyk
Prowadzący grup: Wiesław Wacławczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.