Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Brave new world. Dyktatury w erze cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-BNW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Brave new world. Dyktatury w erze cyfrowej
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna znajomość historii XX wieku

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h

Efekty uczenia się - wiedza:

znajomość reżimów niedemokratycznych, typologie i cechy esencjonalne społeczeństw zamkniętych oraz systemów, w których naród polityczny nie jest suwerenem

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętność usytuowania konkretnych systemów politycznych i społecznych na continuach pomiędzy typami idealnymi społeczeństw otwartych a zamkniętych, reżimów demokratycznych a niedemokratycznych oraz pomiędzy poszczególnymi typami reżimów niedemokratycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

dostrzeganie zagrożeń dla stabilności reżimów demokratycznych i analizowania fenomenu inkluzywnego izolacjonizmu

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład z elementami dialogu

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

New brave world - dyktatury w erze cyfrowej

Wykład dotyczy zarówno analizy istniejących reżimów niedemokratycznych w społeczeństwach informatycznych, jak i możliwych scenariuszy ich rozwoju w przypadku osiągnięcia stadium dojrzałego stanu istnienia ery cyfrowej. Konieczne jest w tym przypadku najpierw skonstruowanie odpowiedniej siatki kategorii teoretycznych oraz typologii reżimów niedemokratycznych.

Pełny opis:

1/ Istniejące teorie reżimów niedemokratycznych - krytyka.

2/ Zarys teorii politycznej społeczeństw zamkniętych

3/ Autorytaryzm a totalitaryzm

4/ Nowy wspaniały świat A. Huxley'a

5/ Antyutopie prospektywne

6/ Casusy serialu Black Mirror

7/ PRL a totalitaryzm

8/ Polska po 2015 roku - autorytarna?

9/ Rosja Putina - pomiędzy autorytaryzmem a totalitaryzmem

10/ Fenomen Donalda Trumpa

11/ Globalizacja, antyglobalizacja a inkluzywny izolacjonizm

12/ Jednowymiarowe społeczeństwa ery cyfrowej

13/ Glamour totalitarianism w erze cyfrowej

14/ Wojna w społeczeństwach informacyjnych

15/ Scenariusze przyszłości - wielkości prawdopodobieństwa

Literatura:

Bäcker R., Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011

Bäcker, R. (2017). Totalitaryzm w cywilizacji informatycznej. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 39(1), 9-18.

Bäcker, R. (1992). Totalitaryzm: geneza, istota, upadek. Index Books.

Bäcker, R. "Paradygmaty totalitaryzmu." (2000): 19-31, Kultura i Edukacja.

Diamond, L., The Road to Digital Unfreedom: The Threat of Postmodern

Totalitarianism, Journal of Democracy, Volume 30, Number 1, January 2019, pp. 20-24

Huxley, A., & Baran, B. (2009). Nowy wspaniały świat. Muza.

Wolin, S. S. (2017). Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism-New Edition. Princeton University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach w przypadku zaliczenia.

W przypadku chęci otrzymania zaliczenia z oceną konieczna jest oprócz uczestnictwa w wykładach również rozmowa na temat przestudiowanej (krytycznie i ze zrozumieniem) jednej z pozycji wyżej podanych - z wyjątkiem powieści Huxley'a.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Bäcker
Prowadzący grup: Roman Bäcker
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.