Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielka Brytania w latach 1906-2018. Od państwa dobrobytu do państwa neoliberalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-MON-WB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wielka Brytania w latach 1906-2018. Od państwa dobrobytu do państwa neoliberalnego
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Wykłady monograficzne dla kierunków WNoPiB - stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych wydarzeń politycznych, społecznych i kulturowych w XX wieku na kontynencie europejskim.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w wykładach - 30 godzin.


Samodzielna lektura literatury związanej z tematyką wykładów - 25 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student nabywa wiedzę na temat ewolucji politycznej, gospodarczej i społecznej Zjednoczonego Królestwa od początku wieku XX do początku wieku XXI

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi analizować i interpretować procesy polityczne, gospodarcze, społęczne i kulturowe w długim przedziale czasu. społeczne,


Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy do opisu i analizy procesów i zjawisk społecznych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich zakres, rozumie rolę samokształcenia w dalszym rozwoju intelektualnym i społecznym.
Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny połączony z wykładem problemowym.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Epoka wiktoriańska. Liberalizm, konserwatyzm, socjalizm brytyjski, neoliberalizm.

Pełny opis:

Brytyjskie państwo liberalne w latach 1815-1906. Zmiany polityczne i społeczne w latach 1906-1914. Stopniowa odchodzenie od modelu państwa liberalnego. Powstanie i program Labour Party. Wielka wojna". Sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii podczas wojny. Kwestia irlandzka. Wielka Brytania w okresie międzywojennym. Skutki "Wielkiej Wojny". Sytuacja polityczna i gospodarcza. Wielki kryzys. Wzrost znaczenia Labour Party i spadek znaczenia partii liberalnej. Polityka zagraniczna w latach 1919-1939. Wielka Brytania podczas II wojny światowej – sytuacja wewnętrzna i rozwój koncepcji „państwa dobrobytu”. Skutki II wojny światowej dla sytuacji wewnętrznej – zwycięstwo Partii Pracy i reformy społeczno-gospodarcze. Wielka Brytania w latach 50. Rządy konserwatystów i rozbudowa państwa opiekuńczego. „You have never had it so good”. Kryzys sueski i rozpad imperium. Wielka Brytania w latach 60. i 70. Polityka konsensusu. Wielka Brytania a Europejska Wspólnota Gospodarcza. Margaret Thatcher u władzy i „rewolucja konserwatywna”. „Kapitalizm ludowy”, „demokracja konsumencka”. Druga epoka wiktoriańska? Wielka Brytania w latach 90. Nowy konsensus. Zmiany w strukturze wewnętrznej państwa. Państwo neoliberalne wobec światowego kryzysu finansowego – powrót do której przeszłości? Brexit - przyczyny i możliwe konsekwencje.

Literatura:

Davies N., Wyspy. Historia, Kraków 2003

Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa: Wielka Brytania w latach 1870-1992, Wrocław 2000

Rosiak D., Oblicza Wielkiej Brytanii, Warszawa 2001

Silk P., Jak działa Parlament brytyjski, Warszawa 1994

Thatcher M., Lata na Downing Street. Wspomnienia z okresu pełnienia funkcji premiera rządu Zjednoczonego Królestwa, Gdańsk 1996

Trevelyan G.M., Historia Anglii, Warszawa 1965

Zins H., Historia Anglii, wyd. trzecie, Wrocław 1995

Calder A., The People's War, London 1969

Carrincross A., The British economy since 1945. Economic policy and performance, 1945-1990, Oxford 1992

Childs D., Britain Since 1945, London 1999

Lloyd T.O., Empire to Welfare State. English History 1906-1985, Oxford 1986

Morgan K., Labour in power, London 1984

Mowat C.L., Britain between the Wars, London 1955

Rose R., Politics in England. An interpretation for the 1980s, Toronto 1990

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na wykładach.

Aktywność podczas wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hanczewski
Prowadzący grup: Paweł Hanczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.