Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II r.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2051-S1-2-SDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II r.
Jednostka: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych (2009-2019)
Grupy: Politologia I stopnia - 2 rok - studia stacjonarne - sem. letni
Stosunki międzyn. I stopnia - 2 rok- stacjonarne- sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu to przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

- rozumienia i samodzielnej interpretacji tekstów pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej

- pomoc przy formułowaniu tematyki, określania problemu badawczego pracy dyplomowej

- stosowania metodologii odpowiedniej do tematyki pracy licencjackiej

- pomoc na wszystkich etapach pisania pracy dyplomowej

Pełny opis:

W pracy licencjackiej Student ma za zadanie rozpoznanie i przedstawienie określonego przez siebie problemu badawczego. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie literatury przedmiotu lub/i badań własnych przeprowadzonych przez Autora pracy.

Przedmiot ma na celu przekazanie Studentowi narzędzi służących do:

- rozumienia i samodzielnej interpretacji tekstów pomocnych przy pisaniu pracy dyplomowej

- pomoc przy formułowaniu tematyki, określania problemu badawczego pracy dyplomowej

- stosowania metodologii odpowiedniej do tematyki pracy licencjackiej

- pomoc na wszystkich etapach pisania pracy dyplomowej

Celem przedmiotu jest pomoc Studentowi w znalezieniu narzędzi służących do:

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie społecznym, relacjach między mediami/dziennikarzami a odbiorcami oraz systemach medialnych;

- analizowania, badania i interpretacji zjawisk i procesów związanych z różnorodnymi formami komunikowania się pomiędzy ludźmi,

- analizowania, badania i interpretacji dokumentów i źródeł o charakterze trwałym (teksty, stawy, konstytucje, rozporządzenia, manifesty, przekazy internetowe, prasa) i nietrwałym (program telewizyjny, radiowy),

- oceny mechanizmów rządzących zachowaniem nadawców i odbiorców komunikatów w kontekście prowadzonych badań społecznych

- rozumienia zmian zachodzących systemach medialnych w przedziałach czasowych;

- rozumienia i interpretacji roli badacza w sytuacji badania oraz zachowywania etyki w prowadzonych badaniach

- rozumienia i samodzielnej interpretacji sytuacji badawczych.

Zajęcia mają charakter seminaryjno-dyskusyjny, gdzie poruszane są aktualne tematy obecne w mediach i świecie polityczno-społecznym, również te dotyczące kultury popularnej (sport, rozrywka, literatura, muzyka popularna).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się: (a) realizacja tematu badawczego podjętego przez Studenta (b) napisanie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Elżbieta Alabrudzińska, Ralph Schattkowsky, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Antonina Kozyrska, Leszek Kuk, Michał Strzelecki, Rafał Willa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)